All Verbs Lessons (Tüm Fiiller Dersler)

Tüm fiilleri öğrenmek için hazırlanmış 25 derslik kurs (1390 kelime)
All Verbs Lessons (Tüm Fiiller Dersler)

Be
 var olmak bulunmak

Have
 almak yapmak

Do
 yapmak etmek

Say 
demek söylemek

Go 
gitmek ulaşmak

Get 
almak elde etmek

Make 
yapmak hazırlama

See 
görmek anlamak

Know 
bilmek tanımak

Take 
almak

Think 
düşünmek

Come 
gelmek

Give 
vermek

Look 
bakmak

Use 
kullanmak

Find 
bulmak

Want 
istemek

Tell 
söylemek

Put 
koymak

Work 
çalışmak

Become 
olmak

mean 
anlamına gelmek

leave 
ayrılmak

seem 
gibi görünmek

need 
ihtiyaç duymak

feel 
hissetmek

ask 
sormak

show 
göstermek

try 
denemek

call 
seslenmek

keep 
muhafaza etmek

provide 
sağlamak

hold 
tutmak

follow 
takip etmek

turn 
döndürmek

bring 
getirmek

begin 
başlamak

like 
hoşlanmak

write 
yazmak

start 
başlamak

run 
koşmak

set 
koymak

help 
yardım etmek

play 
oynamak

move 
hareket etmek

pay 
ödemek

hear 
işitmek

meet 
rastlamak

include 
dahil etmek

believe 
inanmak

allow 
bırakmak

lead 
götürmek

stand 
ayakta durmak

live 
yaşamak

happen 
olmak

carry 
taşımak

talk 
konuşmak

sit 
oturmak

appear 
gözükmek

continue 
devam etmek

let 
izin vermek

produce 
üretmek

involve 
karıştırmak

require 
istemek

suggest 
tavsiye etmek

consider 
iyice düşünüp taşınmak

read 
okumak

change 
değişmek

offer 
teklif etmek

lose 
kaybetmek

add 
eklemek

expect 
ummak

remember 
hatırlamak

remain 
kalmak

fall 
düşmek

speak 
konuşmak

open 
açmak

buy 
satın almak

stop 
durmak

send 
göndermek

decide 
karar vermek

win 
kazanmak

understand 
anlamak

develop 
gelişmek

receive 
almak

return 
dönmek

build 
inşa etmek

spend 
harcamak(para)

describe 
tanımlamak

agree 
anlaşmak

increase 
artmak

learn 
öğrenmek

reach 
ulaşmak

lie 
yalan söylemek/uzanmak

walk 
yürümek

die 
ölmek

draw 
çizmek(resim)

hope 
umut etmek

create 
meydana getirmek

sell 
satmak

report
haber vermek

pass
geçmek

accept
onaylamak

cause
e neden olmak

watch
seyretmek

break
kırılmak

support
çekmek (ağırlığını)

explain
açıklamak

stay
kalmak

wait
beklemek

cover
örtmek

apply
uygulamak

raise
kaldırmak

claim
hak talep etmek

form
şekil

base
temel

cut
kesmek

grow
büyümek

contain
ihtiva etmek

bear
tahammül etmek

join
birleştirmek

reduce
zaltmak

establish
kurmak

face
karşılamak

choose
seçmek

wish 
dilemek

achieve 
başarmak

drive 
götürmek

deal 
dağıtmak

place 
yerleştirmek

seek 
aramak

fail 
başaramamak

serve 
hizmet vermek

end 
sona erdirmek

occur 
vuku bulmak

act 
hareket etmek

kill 
öldürmek

plan 
planlamak

eat 
yemek

close 
kapatmak

represent 
göstermek

love 
sevmek

rise 
doğmak

prepare 
hazırlamak

manage 
yönetmek

discuss 
ele almak

prove 
ispatlamak

catch 
yakalamak

pick 
seçmek

enjoy 
zevk almak

suppose
zannetmek

wear
giymek

argue
tartışmak

introduce
tartıştırmak

enter
girmek

arrive
varmak

ensure
garantiye almak

pull
çekmek

refer
ilgili olmak

thank
teşekkür etmek

present 
takdim etmek

control
hakim olmak

affect 
tesir etmek

point işaret
etmek

identify
tanımak

relate
anlatmak

force
zorlamak

compare 
karşılaştırmak

suffer
ıstırap çekmek

announce
yüksek sesle bildirmek

obtain
elde etmek

indicate
göstermek

forget
unutmak

publish
yayımlamak

visit
ziyaret etmek

listen
 dinlemek

finish
 bitirmek

fight
 savaşmak

train
 yetiştirmek

maintain
 sağlamak

save
 kurtarmak

design
 çizmek

improve
geliştirmek

avoid
 kaçmak

wonder
 merak etmek

tend
 meyletmek

Express
anlatmak

Determine
karar vermek

Exist
var olmak

Share
paylaşmak

Smile
gülümsemek

Treat
muamele etmek

Remove
çıkarmak

State
ifade etmek

Throw
atmak

Fill
doldurmak

Assume
farzetmek

Mention
bahsetmek

Admit
içeriye almak

Replace
eski yerine koymak

Reflect
 yansıtmak

intend
 tasarlamak

Encourage
yüreklendirmek

Miss
ıskalamak

Drop
düşürmek

Fly
uçmak

Reveal
ortaya çıkarmak

Operate
işletmek

Discover
keşfetmek

Record
kaydetmek

Refuse
reddetmek

Prevent
engellemek

Teach
öğretmek

Cost
mal olmak (değer)

Answer
cevaplamak

Depend
güvenmek

Hit
vurmak

Regard
göz önünde tutmak

Result
meydana gelmek

Attempt
kalkışmak

Enable
mümkün kılmak

Realise
farketmek

Complete
tamamlamak

Notice
haber verme

Extend
erişmek

Check
 kontrol etmek

Laugh
 gülmek(kahkahayla)

Sound
 ses çıkarmak

Recognize
 tanımak

Fit
 uygun hale getirmek

Push
 itmek

Sign
 işaret etmek

Define
 tanımlamak

Shake
 sallamak

Study
 çalışmak

Examine
 incelemek

Mind
 dikkat etmek

Drink
 içmek

Gain
 kazanmak

arise
 doğrulmak

attend
 dikkatini vermek

associate
 birleştirmek

hang
 asmak

perform
 yapmak

marry
 evlenmek

protect
 korumak

adopt
 kabul etmek

confirm
 doğrulamak

star
 filmde oynamak

mark
 işaret koymak

clear
 temizlemek

imagine
hayal etmek

travel
 seyahat etmek

issue
 piyasaya çıkarma

supply
 tedarik etmek

beat
 dövmek

strike
 vurmak

demand
 istemek

employ
 iş vermek

shoot
 ateş etmek

test
 çözümleme

order
 emretmek

release
 serbest bırakmak

emerge
 ortaya çıkarmak

ring
 çalmak (zil)

aim
 nişan almak

link
 bağlanmak ya da birleştirmek

collect
 toplamak

lay
 yaymak

reply
 cevap vermek

press
 sıkıştırmak

approach
 yaklaşmak

survive
 hayatta kalmak

setle
 yerleşmek

observe
 dikkat etmek

limit
 sınırlandırmak

deny
 inkar etmek

worry
 endişelenmek

cross
 öbür tarafa geçmek

charge
 şarj etmek

respond
 cevap vermek

Grant
 vermek

Concentrate
 konsantre olmak

Ignore
 aldırmamak

Lift
 kaldırmak

Stick
 yapıştırmak

Arrange
 dizmek

Sleep
 uyumak

Promise
 söz vermek

Touch
 dokunmak

Vary
 çeşitli olmak

Prefer
 tercih etmek

Repeat
 tekrarlamak

Commit
 işlemek(suç)

Insist
 ısrar etmek

Measure
 ölçmek

Warn
 uyarmak

Award
 ödüllenirmek

Attack
 saldırmak

Bind
 bağlamak

Threaten
tehdit etmek

Launch
(roket) fırlatmak

Cry
ağlamak

Experience
tecrübe

Concern
 hakkında olmak

attract
 çekmek

appoint
 atamak

note
not etmek

date
randevulaşmak

demonstrate
göstermek

acquire
 kazanmak

propos
 teklif etmek

impose
 yüklemek

market
 alışveriş yapmak

care
 umursamak

name
 isimlendirmek

sing
 (şarkı)söylemek

own
 sahip olmak

head
 başında olmak

deliver
 teslim etmek

invite
 davet etmek

retain
 tutmak

contribute
 katkıda bulunmak

spread
 yaymak

account
 hesap görmek

last
 (vakit)sürmek

assess
 paha biçmek

promote
 yükseltmek

nod
 başını sallamak

reject
 reddetmek

vote
 oy vermek

divide
 bölmek

declare
 ilan etmek

handle
 halletmek

destroy
 mahvetmek

influence
 tesir etmek

hide
 saklamak

match
 eşleştirmek

transfer
 nakletmek

recognize
 tanımak

recommend
 tavsiye etmek

address
 adres yazmak

realize
 farkına varmak

select
 seçmek

contact
 temas kurmak

combine
 birleştirmek

consist
 ihtiva etmek

dress
 giyinmek

belong
 uygun olmak

welcome
 karşılamak

undertake
sorumluluk almak

disappear
gözden kabolmak

secure
ele geçirmek

recall
geri çağırmak

shout
bağırmak

generate
oluşturmak

display
göstermek

shut
kapatmak

imply
ima etmek

step
adım atmak

fear
korkmak

succeed
başarmak

rely
itimat etmek

escape
kaçmak

score
puan kazanmak

organise
kurmak

conclude
sona erdirmek

direct
yönetmek

climb
tırmanmak

afford
satın almaya gücü yetmek

approve
onaylamak

fixB
belirlemek

remind
hatırlatmak

inform
 haberdar etmek

investigate
 araştırmak

roll
 yuvarlanma

entitle
 isimlendirmek

illustrate
 resimler koymak

ride
 binmek

burn
 yanmak

jump
 atlamak

estimate
 değer biçmek

conduct
 idare etmek

comment
 yorum yapmak

derive
 elde etmek

advise
 tavsiye etmek

satisfy
 memnun etmek

focus
 bir noktaya toplamak

exercise
 alıştırma yapmak

wash
 yıkamak

blow
 esmek

gather
 bir araya gelmek

persuade
 ikna etmek

hand
(elden ele)vermek

matter
 önemli olmak

recover
 yeniden elde etmek

hurt
 acıtmak

lean
 yana yatmak

slip
 kaymak

accompany
 eşlik tmek

earn
 kazanmak

attach
 bağlamak

count
 saymak

appeal
 başvuruda bulunmak

hate
 nefret etmek

rest
 dinlenmek

switch
 değiştirmek

damage
 zarar vermek

search
 aramak

steal
 çalmak

explore
 keşfe çıkmak

surround
 kuşatmak

question
 sorguya çekmek

withdraw
 geri çekmek

paint
 boyamak

judge
 hakimlik etmek

separate
 ayırmak

connect
 bağlamak

owe
 borcu olmak

knock
 kapıyı çalmak

pursue
 kovalamak

occupy
 işgal etmek

house
 barındırmak

stretch
 germek

view
 incelemek

expand
 genişlemek

back
 geriye gitmek

light
 aydınlatmak

list
 listesini yapmak

suit
 uymak

elect
 oylayarak seçmek

tie
 bağlamak

exclude
 kabul etmemek

review
 gözden geçirmek

appreciate
 takdir etmek

permit
 izin vermek

benefit
 yararı olmak

engage
 ücretle tutmak

abandon
 terk etmek

blame
 sorumlu tutmak

clean
 temizlemek

quote
 alıntı yapmak

rule
 hükümdarlık etmek

dominate
 hakim olmak

glance
 göz atmak

trust
 güvenmek

interpret
 tercümanlık yapmak

land
 karaya çıkmak

mix
 karıştırmak

acknowledge
 kabul etmek

register
 kaydetmek

complain
 şikayet etmek

dismiss
 (işten)çıkarmak

shift
 değişmek

analyse
 analiz etmek

restore
 düzeltmek

convince
 inandırmak

oppose
 karşı koymak

defend
 savunmak

alter
 değişmek

arrest
 tutuklamak

bother
 rahatsız etmek

accuse
 suçlamak

possess
 sahip olmak

restrict
 sınırlamak

distinguish
 ayırt etmek

incorporate
 birleştirmek

reckon
 hesaplamak

proceed
 ilerlemek

asist
 yardım etmek

justify
 haklı çıkarmak

suspect
 şüphelenmek

construct
 inşa etmek

trade
 ticaret yapmak

wake
 uyanmak

implement
 tamamlamak

print
 basmak

calculate
 hesaplamak

guess
 tahmin etmek

constitute
 oluşturmak

cope
 üstesinden gelmek

cast
 fırlatmak

resolve
 karar vermek

solve
 çözmek

feed
 beslemek

submit
 boyun eğmek

relax
 gevşemek

purchase
 satın almak

specify
 açıkça belirtmek

monitor
 (telsiz vb.) izlemek

pour
 dökmek

urge
 teşvik etmek

locate
 yerini öğrenmek

struggle
 çabalamak

convert
 değiştirmek

please
 mutlu etmek

sort
 sınıflandırmak

cook
 (yemek) pişimek

amount
 miktar

kiss
 öpmek

advance
 ilerlemek

favour
 onaylamak

phone
 telefon etmek

shape
 biçim vermek

bury
 gömmek

tackle
 uğraşmak

outline
 taslağını çıkarmak

lend
 ödünç vermek

manufacture
 imal etmek

impress
 hayran bırakmak

emphasise
 vurgulamak

interview
 röportaj yapmak

lower
 azaltmak

tear
 yırtmak

bite
 ısırmak

capture
 esir almak

sustain
 güçlendirmek

participate
 iştirak etmek

distribute
 dağıtmak

ban
 yasaklamak

consult
 danışmak

confuse
 şaşırtmak

dare
 cüret etmek

cease
 durdurmak

exceed
 aşmak geçmek

perceive
 algılamak

snap
 (parmak) şaklatmak

strengthen
 güçlendirmek

pose
 poz vermek

found
 kurmak

dig
 kazmak

grab
 kapmak

transform
 dönüştürmek

upset
 devirmek

plant
 dikmek

pretend
 gibi davranmak

free
 serbest bırakmak

Project
 planlamak

Shrug
 omuz silkmek

Delay
 gecikmek

Dream
 hayal kurmak

Highlight
 vurgulamak

Tap
 hafifçe vurmak

Request
 rica etmek

Confine
 kapatmak

Scream
 çığlık atmak

Sail
 yelken açmak

Adjust
 ayarlamak

Block
 kilitlemek

Adapt
uyarlamak

Absorb
emmek

Encounter
karşılaşmak

Defeat
yenmek

Protest
protesto etmek

Communicate
iletişim kurmak

File
dosyalamak

Govern
yönetmek

Reinforce
güçlendirmek

İnjure 
yaralamak

Swim
yüzmek

Disturb
rahatsız etmek

Doubt
şüphe etmek

React
tepki götsermek

Fulfil
yerine getirmek

Frighten
korkutmak

Stir
karıştırmak

Trace
izni sürmek

Progress 
ilerlemek

Exploit 
sömürmek

Seize 
kavramak

Park
park etmek

Collapse
çökmek

Pray
dua etmek

Remark
belirtmek

Gaze
gözünü dikerek bakmak

Burst
patlamak

Relieve
hafifletmek

Allocate
ayırmak

Risk
tehlikeye atmak

Smell
koklamak

Transport
nakletmek

Grin
sırtmak

Wave
sallamak

Hurry
acele etmek

Murder
cinayet işlemek

Sigh iç
çekmek

Double
ikiye katlamak

İnstall
kurmak

Suspend
asmak

Wander
avare dolaşmak

Disappoint
hayal kırıklığına uğramak

Wipe
silmek

İnspire
ilham vermek

Balance
 dengelemek

Ease
 kolaylaşmak

Convey
 taşımak

Reserve
 ayırmak

Wind
 sarmak

Witness
 şahit olmak

Crash
 çarpmak

Confront
 karşı koymak

Wrap
 sarmak

Anticipate
 önceden bilmek

Attribute
 atfetmek

Sense
 hissetmek

Spot
 işaret etmek

Devote
 adamak

Condemn
 mahkum etmek

integrate
 bütünleşmek

Bet
 bahse girmek

Modify
 değiştirmek

Swear
 küfretmek

Cite
 mahkemeye çağırmak

Correspond
 uymak

Slow
 yavaşlamak

Evaluate
 değer biçmek

Weigh
 tartmak

Shine
 parlamak

Knit
 örmek

Eliminate
 elemek

Freze
 dondurmak

Greet
 selamlamak

Cancel
 iptal etmek

Oblige
 zorunda bırakmak

Murmur
 mırıldanmak

Spell
 hecelemek

Hesitate
 tereddüt etmek

Reverse
 ters çevirmek

Admire
 hayran olmak

Prompt
 teşvik etmek

Rub
 ovmak

Flee
kaçmak

Swallow
 yutmak

İnterrupt
 sözünü kesmek

Brush
 fırçalamak

Devise
 planlamak

Advertise
 bildirmek

Respect
 saygı göstermek

Aid
 yardım etmek

Process
 işlemek

Leap
 sıçramak

Float
 yüzmek

Hire
 kiralamak

Correct
 düzeltmek

Comply
 uymak

Accommodate
 yerleştirmek

Mutter
 mırıldanmak

Trap
 tuzağa düşürmek

Commission
 görevlendirmek

Translate
 tercüme etmek

Surprise
 şaşırtmak

Overlook
 göz yummak

Assert
 iddia etmek

Drift
 sürüklemek

Twist
 bükmek

Undermine
 baltalamak

Criticise
 eleştirmek

Enforce
 zorlamak

March
 düzenli adımlarla yürümek

Object
 itiraz etmek

Render
 sunmak

Emphasize
 üzerinde durmak

Breed
 yavrulamak

Squeeze
 sıkmak

Forgive
 bağışlamak

Chase
 peşine düşmek

Copy
 kopyalamak

Await
 beklemek

Evolve
 gelişmek

Compose
 birleştirmek

Label
 etiketlemek

Target
 hedeflemek

Echo
 yankılanmak

Recruit
 (üyeliğe) almak

Command
 emretmek

Fish
 balık tutmak

Exchange
 karşılıklı değişmek

Debate
 tartışmak

Educate
 eğitmek

Initiate
 başlamak

Pop
 patlamak

Provoke
 kışkırtmak

Book
 kayıt etmek

Beg
 dilenmek

İnterest
 ilgisini çekmek

Schedule
 tasarlamak

Value
 kıymet biçmek

Fade
 solmak

Coordinate
 işbirliği yapmak

İmport
 ithal etmek

Cater
 yiyecek ve içecek sağlamak

Repair
 tamir etmek

Export
 ihracat yapmak

Allege
 iddia etmek

Execute
 idam etmek

Excuse
 bağışlamak

Peer
 dikkatle bakmak

Fold
 katlamak

Shop
 alışverişe çıkmak

Administer
 idare etmek

Frown
 kaşlarını çatmak

Tip
 bahşiş vermek

Extract
 çekmek

Persist
 inat etmek

Equip
 donatmak

Rescue
 kurtarmak

Hunt
 avlamak

Contract
 sözleşme yapmak

Assign
 pay olarak vermek

Update
 güncelleştirmek

Spring
 sıçramak

Interfere
 yoluna çıkmak

Invent
 icat etmek

Envisage
 hayalinde canlandırmak

Time
 zamanlamak

Concede
kabul etmek

Unite
birleşmek

İnsert
içine koymak

İnstruct
bilgi vermek

Exhibit
göstermek

Bid
dilemek

Regret
pişman olmak

Entertain
(misafir) ağırlamak 

Cling 
yapışmak

Fetch
gidip getirmek

Strip
(kabuk,giysi vb.) soymak

Plead
yalvarmak

Abolish
yürürlükten kaldırmak

Line
çizgi çizmek

Boost
alttan yukarıya ittirmek

Intervene
karışmak

Fancy
hayalinde canlandırmak

Resemble
benzemek

Colour
boyamak

Edit
yayına hazırlamak

Sponsor
kefil olmak

Crack
çatlamak

inherit
miras olarak almak

Resume
yeniden başlamak

Conceal
gizlemek

Disclose
bildirmek

Function
çalışmak

Conceive
tasarlamak

Guard
korumak

Opt
yapmamayı tercih etmek

Criticize
kusur bulmak

Couple
birleştirmek

Reklam