Episode 7 - Paying the Rent

Episode 7 - Paying the Rent
Episode 7 - Paying the Rent
Bölüm - 7 Kira ödeme

Helen:   Of hayır, yine aybaşı geldi - kira ödeme zamanı.

Tim:   Çok hızlı geliyor, değil mi?

Alice:   Evet ve şu anda tamamen beş parasızım. Paralarım nereye gidiyor bilmiyorum.

Tim:   Senin kemer sıkmaya ihtiyacın var Alice. Aslında, bu ay epeyce param var, sana biraz nakit borç vereyim mi?

Alice:   Tim, gerçekten verir misin?

Tim:   Elbette, beni bilirsin, zor durumdaki bayanlara yardım etmeye istekliyimdir. Bu küçük bir mesele.
Helen: Oh no, it's that time of the month again - time to pay the rent.

Tim:  Comes round fast enough, doesn't it?

Alice:  Yeah and I'm so broke just now. I don't know where my money goes.

Tim:  You need to tighten your belt Alice. Well, I'm fairly flush this month, want me to lend you some cash?

Alice:  Tim, would you?

Tim:  Sure, you know me, always willing to help a damsel in distress. There's only one small catch......

Reklam