Adverbs Elementary (Başlangıç Düzeyi)

İngilizce Başlangıç Düzeyi Zarflar (70 kelime)
Adverbs Elementary (Başlangıç Düzeyi)

actually
gerçekte

amazingly
şaşırtıcı bir şekilde

approximately
yaklaşık olarak

attractively
etkileyici bir şekilde

automatically
otomatikman

awfully
fena halde / korkunç bir şekilde

badly
fena halde

beautifully
güzel bir şekilde

bravely
cesaretle

briefly
kısaca

brightly
parlak bir şekilde / zekice

carelessly
dikkatsizce

certainly
kesinlikle / elbette

cheerfully
neşeyle / keyifle

clearly
açıkça

comfortably
rahatça

completely
tamamen

deeply
derinden / çok

differently
farklı bir şekilde

dishonestly
namussuzca

effectively
etkili olarak

enormously
aşırı derecede

equally
eşit olarak

exactly
tam olarak

familiarly
dostça

fluently
akıcı bir biçimde

formally
resmi olarak

fortunately
neyse ki / çok şükür / iyi ki

frequently
sık sık

generously
cömertçe

gently
nazikçe / yavaşça / tatlılıkla

greatly
oldukça / fazlaca / epeyce

heavily
ağır / yoğun bir şekilde

highly
hayli

hopefully
ümitle

intelligently
akıllıca

joyfully
neşeyle

lately
son zamanlarda / yakınlarda

lively (adj.)
canlı / neşeli

luckily
şanslı şekilde

mainly
çoğunlukla

naturally
doğal olarak

nearly
neredeyse

nervously
sinirli olarak

patiently
sabırla

peacefully
huzurlu bir şekilde

perfectly
mükemmel bir şekilde

pleasantly
hoş bir şekilde

potentially
imkan dahilinde

practically
hemen hemen

previously
önceden

privately
özel olarak

quickly
çabuk / acele bir şekilde

rapidly
hızlıca

regularly
düzenli olarak

reliably
güvenilir şekilde

remarkably
dikkate değer biçimde

safely
güvenli bir şekilde

seriously
ciddi bir şekilde

shortly
yakında / kısaca

shyly
ürkekçe

simply
sadece

slowly
yavaşça

stupidly
ahmakça

surely
muhakkak

terribly
korkunç / müthiş bir şekilde

tightly
sıkıca

truly
gerçekten

unusually
nadiren

wisely
akıllıca

Reklam