Passive Voice in Subordinate Clauses

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Passive Voice in Subordinate Clauses

► Öznesi ve bağlı yüklemi olan yan cümlecikleri de pasif hale getirebiliriz. Bu işlem normal cümlelerin pasif hale getirilmesiyle aynıdır. 

 

Active: I thought that John had broken the window. (Pencereyi John'un kırdığını düşündüm.)
Passive: I thought that the window had been broken by John. (Pencerinin John tarafından kırıldığını düşündüm.)

 

Active: I knew that our ancestors had built the mosque in 1650. (Atalarımızın bu camiliy 1650 yılında yaptığını biliyordum.)
Passive: I knew that the mosque had been built in 1650. (Bu caminin 1650 yılında yapıldığını biliyordum.)


► Aynı zamanda gerund (-ed) ve passive infinitive (to) olan cümleleri de aynı şekilde pasif hale getirebiliriz. 

 

Children loves being cuddled. (Çocuklar kucaklanmayı severler.)

She would like to be remembered in her birthday. (Yaş gününde hatırlanmak ister.)

We can make the passive in a subordinate clause that has a subject and a normal conjugated verb. This is always the same as a normal passive.

 

Active: I thought that John had broken the window.
Passive: I thought that the window had been broken by John.

 

Active: I knew that our ancestors had built the mosque in 1650.
Passive: I knew that the mosque had been built in 1650.

 

We can also make the passive using a passive gerund or a passive infinitive in the same place as a normal gerund or infinitive.

 

Children loves being cuddled.

She would like to be remembered in her birthday.

Reklam