Adjectives (Sıfatlar)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Adjectives (Sıfatlar)

İsimleri niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir.

- a beautiful house (güzel bir ev)
- the fast car (hızlı araba)

Bu cümlelerde picture (resim) ve horse (at) kelimeleri isimdir.

Beautiful (güzel) ve fast (hızlı) kelimeleri ise sıfattır.

Yani beautiful kelimesi house kelimesini, fast kelimesi ise car kelimesini nitelemektedir.


Zamirler ismin yerine kullanılan kelimeler oldukları için sıfatlar tarafından nitelenebilirler.

- He is strong, handsome, rich and humble. (Güçlü, yakışıklı, zengin ve alçak gönüllüdür.)

- They are old but excellent. (Eski fakat ve mükemmeldirler.)

Bu cümlelerde sıfatlar zamirleri nitelemektedirler.


► Türkçede olduğu gibi İngilizce'de de sıfatlar, niteledikleri isimlerden önce gelirler. Tekil, çoğul farketmez.

a good man - iyi bir adam
good men - iyi adamlar
a beautiful rose - güzel bir gül


► Bir isimden önce birden fazla sıfat gelebilir. Sıfatların araları virgül ile ayrılabilir veya virgülsüz de yazılabilir.

- a big fat man - büyük şişman bir adam
- the thin, tall woman - uzun, ince kadın


Renk bildiren iki sıfat arka arkaya geldiği zaman aralarına “and” konur. İkiden fazla renk arka arkaya gelince son iki rengin arasına and konur.

- the yellow and red uniform - Sarı kırmızı üniforma
- a white, blue and green tent. - beyaz, mavi ve yeşil ( karışımı ) çadır


► Sıfatlar genel olarak isimleri nitelemekle beraber bazen fiilleri de nitelerler. Ancak bu fiiller sınırlıdır.

be / get / become / seem / appear / look / smell / sound / taste / feel.

Örnekler;

- Be quiet. Don't be noisy. (Sessiz ol. Gürültücü olma.)

- The cat is getting wet in the rain. (Kedi yağmurda ıslanıyor.)

- Last night he became ill. (Dün gece hasta oldu.)

- Your coffee tastes wonderful. (Kahveniz mükemmel ( lezzeti var ).

- The fish smells bad. (Bu  balık kötü kokuyor.)

- You look happy today. (Bugün mutlu görünüyorsun.)


► İngilizcede sıfatların çoğu hem isimlerden önce gelip sıfat tamlaması yaparlar hem de be, seem, look gibi fiillerden sonra yüklem olarak gelirler.

A fat man - şişman bir adam
The man is fat. - Adam şişmandır.

Easy questions - kolay sorular
The questions are easy. - Sorular kolaydır.

A sad boy. - üzgün bir çocuk
The boy looks sad. - Çocuk üzgün görünüyor.


► Predicative adjectives 

Bazı sıfatlar ise sadece predicative (yüklem) olarak kullanılırlar. Bu sıfatları isimlerin önüne getiremeyiz. Bu sıfatlardan en çok kullanılanları şunlardır.

asleep, awake, alike, afraid, alive, alone, ashamed, glad, pleased, sorry, upset, elder.

Örneğin "The man is asleep" (Adam uykuda) diyebiliriz. Ama "asleep man" diyemeyiz.


► Attributive adjectives

Bir de bunların tam tersi olarak yani attributive (niteleyici) olarak kullanılan ancak predicative (yüklem) olarak kullanılamayan sıfatlar vardır. Bunlar şu sıfatlardır.

chief, main, principal, sheer, utter, mere, only, sole, total

Örneğin, "His shop is on the main street" (Onun dükkanı ana caddededir) diyebiliriz. Ama “The street is main” diyemeyiz.

Reklam