Object Pronouns (me, him, her)

İngilizce Eğitim Online English İngilizce gramer ingilizce kelime öğrenme ingilize quizler ingilizce sınavlar ingilizce kurs ingilizce ödev ingilizce ders ingilizce çeviri ingilizce öğrenmek ingilizce dersler ingilizce dinleme ingilizce okuma ingilizce konuşma ingilizce kelime öğrenme İNGİLİZCE EĞİTİM ONLINE İNGİLİZCE İNGİLİZCE KURS
Object Pronouns (me, him, her)

Object pronouns, yani nesne zamirleri, cümlede nesne durumundaki ismin yerini alırlar. Aşağıdaki tabloları inceleyiniz.

 

I

Ben

Me

Beni/Bana

You

Sen

You

Seni/Sana

He

O (erkek)

Him

Onu/Ona

She

O (kadın)

Her

Onu/Ona

It

O (cansız/hayvan)

It

Onu/Ona

We

Biz

Us

Bizi/Bize

You

Siz

You

Sizi/Size

They

Onlar

Them

Onları/Onlara

 

 Subject 

Example Sentence

Example Sentence

 Object 

I

I know Sue (Sue'yu tanıyorum)

Sue knows me (Sue beni tanır)

me

You

You know Sue (Sue'yu tanıyorsun)

Sue knows you (Sue seni tanır)

you

He

He knows Sue (O Sue'yu tanır)

Sue knows him (Sue onu tanır)

him

She

She knows Sue (O Sue'yu tanır)

Sue knows her (Sue onu tanır)

her

We

We know Sue (Sue'yu tanırız)

Sue knows us (Sue bizi tanır)

us

They

They know Sue (Sue'yu tanırlar)

Sue knows them (Sue onları tanır)

them


► Şahıs zamirlerinin -i, -e halleri cümlede fiillerden sonra yer alır. Bu zamirler isimlerin yerine kullanılır ve kendilerinden önce edat (preposition) olabilir.

Examples;

- I like Burak and Taner. (Burak ve Taner'i severim.)

- I like them. (Onları severim.)

- The soldiers killed John. (Askerler John'u öldürdü.)

- The soldiers killed him. (Askerler onu öldürdüler.)


İyelik zamirleri bazı fiillerden sonra “-i, -e” hallerinin dışında anlam kazanırlar.

Examples;

- They met him at 9 00. (Onunla saat 9'da buluştular.)

- Mark talked to me. (Mark benimle konuştu.)


Object Pronouns bazen subject pronouns'a tercih edilir. "Be" fiilinden sonra genellikle object pronouns kullanılır.

Examples;

- Who is it? (Kim o?)
- It is me. (Benim)

- Who wants an apple? (Kim bir elma istiyor?)
- Me, please. (Ben, lüften)


Than ve as gibi kelimelerden sonra da object pronouns kullanılır.

Examples;

- John is taller than me. (John benden daha uzundur.)

- I am more handsome than him. (Ben ondan daha yakışıklıyım.)


Prepositions'lardan (at, in, for) sonra object pronouns kullanılır.

Examples;

- This postcard isn't for me. It is for you. (Bu kartpostal bana değil. Senin için.)

- Who is that man? Why are you looking at him? (Şu adam kim? Niçin ona bakıyorsun?)

- We are going to the theatre. Do you want to come with us? (Biz tiyatroya gidiyoruz. Bizimle gelmek ister misin?)


Other Examples

- Steve kicked the ball to me. (Steve topu bana çekti.)
    
- Douglas wants to talk to you. (Douglas seninle konuşmak istiyor.)
     
- Liz doesn't like him. (Liz onu sevmez.)
   
- John kissed her. (John onu öptü.)
   
- Give it to me please! (Lütfen, onu bana ver!)
    
- The politician lied to us (Politikacı bize yalan söyledi.)
     
- Mary didn't invite them. (Mary onları davet etmedi.)

Reklam