-ing and -ed clauses

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
-ing and -ed clauses

İngilizce cümle yapısında, bir cümle, bir de cümlecik vardır. Cümlecik, cümlenin bir parçasıdır ve bazı cümlecikler -ing veya -ed ile başlar. Cümle içindeki kelimeye gelen bu ekler cümleye farklı anlamlar katar.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

- Do you know the boy talking to Mary? (Mary ile konuşan çocuğu tanıyor musun?)

- The woman injured in the hospital was taken to the hospital. (Kazada yaralanan kadın hastaneye götürüldü.)


-ing cümleciği, birisinin veya bir şeyin şu anda veya geçmişte yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılır.


- Can you see the child playing in the garden? (Bahçede oynayan çocuğu görebiliyor musun?)
  (The child is playing in the garden.) 

- The policeman investigating the robbery are looking for three men. (Soygunu araştıran polisler üç adamı arıyorlar.)
  (The policemen is investigating the robbery.)

-  I was woken up by a bell ringing. (Çalan zille uyandım.)
  (The bell was ringing)

- Who was that man standing outside? (Dışarıda dikilen adam kimdi?)
  (The man was standing outside)


► İnsanlar veya eylemler hakkında konuşurken -ing takısı kullanıldığında, herhangi bir durumun veya eylemin, o an için değil de, genelde geçerli olduğu ifade edilir.

 
- The road joining the two villages is ver narrow. (İki köyü birbirine bağlayan yol çok dardır.)

- I live in perfect room overlooking the garden. (Bahçeye bakan mükemmel bir odada kalıyorum.)

- The man injured in the accident was taken to hospital. (Kazada yaralanan adam, hastaneye goturuldu.)

- None of the people invited to the party can come. (Partiye davet edilen insanlann hiçbiri gelemez.)

 

Bu örneklerde kullanılan injured ve invited fiilleri, üçüncü halde yani sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Ancak düzensiz fiillerin üçüncü hallerine -ed takısı gelmez. Örneğin made, stolen, sold gibi filler düzensiz değişirler. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.


- The necklace stolen in the robbery was never found. (Soygunda çalınan gerdanlık bulunamadı.)

- Most of the goods made in this factory are high quality. (Bu fabrikada üretilen malların çoğu yüksek kalitelidir.)


-ing ve -ed cümlecikleri genellikle there is - there are yapısından sonra kullanılır. 


- Is there anybody waiting to see me? (Beni görmek için bekleyen kimse var mı?)

- There were some children swimming in the sea. (Denizde yüzen birkaç tane çocuk vardı.)

- When I arrived, there was a car parked outside the house. (Vardığımda, evin dışına parkedilmiş bir araba vardı.)

Reklam