Passive Voice (Two Verbs With Two Objects)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Passive Voice (Two Verbs With Two Objects)

► Aktif cümlede iki tane nesne olduğnda, hem aktif hem de pasif cümleyi farklı şekillerde oluşturmak mümkündür. 

Sentence 1: The teacher gave the students the exam papers. (Öğretmen öğrencilere sınav kağıtlarını verdi.)
Sentence 2: The teacher gave the exam papers to the students. (Öğretmen sınav kağıtlarını öğrencilere verdi.)

 

Aşağıdaki cümlelerde iki tane object (nesne) vardır.

Object 1 = indirect object (dolaylı nesne) → the students

Object 2 = direct object (dolaysız nesne) → the exam papers


► Dolaylı nesne genellikle insandır, dolaysız nesne ise herhangi bir şeydir. Dolaylı nesnedan sonra dolaysız nesne gelmesi durumlarında, dolaysız nesnenin önüne to bağlacı konur. 

 

Active sentence 1

    Subject     Verb    indirect Object      direct object
The teacher gave     the students       the exam papers.

 

Active sentence 2

   Subject        Verb        direct Object       indirect object with to
The teacher    gave     the exam papers       to the students.


► Aktif cümledeki nesneler (exam papers ve öğrenciler) pasif cümlede özne olurlar.  

Passive sentence 1

   Subject                Verb                Object                (by-agent)
The students    were given    the exam papers. (by the teacher.)

 

Passive sentence 2

    Subject                    Verb                Object               (by-agent)
The exam papers    were given    to the students    (by the teacher.)

When there are two objects in an active sentence, there are two possible active sentences and two possible passive sentences.

Sentence 1: The teacher gave the students the exam papers.
Sentence 2: The teacher gave the exam papers to the students.

 

There are two objects in each of the following sentences:

Object 1 = indirect object → the students

Object 2 = direct object → the exam papers

An indirect object is very often a person, a direct object a thing. When a direct object is followed by an indirect one, we put to in front of the indirect object.

 

Active sentence 1

Subject       Verb     indirect Object       direct object
The teacher gave     the students       the exam papers.

 

Active sentence 2

Subject          Verb        direct Object       indirect object with to
The teacher    gave     the exam papers       to the students.

 

Each of the objects (exam papers/students) in the active sentences can become subject in the passive sentence.

 

Passive sentence 1

Subject                Verb                Object                (by-agent)
The students    were given    the exam papers. (by the teacher.)

 

Passive sentence 2

Subject                       Verb                Object                  (by-agent)
The exam papers    were given    to the students    (by the teacher.)

Reklam