There is / There are

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
There is / There are

There is ve there are, Türkçe'deki "var" ifadesinin karşılığıdır. Eğer varlığını bildirdiğimiz şey tekil ise "there is", çoğul ise "there are" kalıbını kullanırız. Bu yapı, ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için de kullanılır.

Examples;

- There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)

- There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)

- Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)

- There isn't any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)

- There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)

- There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)

- There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)

- There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)

- There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.)

- There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)


► There isn't / There aren't,

Bu yapıyı olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra "not" getirilir. There isn't ve There aren't Türkçe'deki "yok" ifadesinin karşılığıdır.

Examples;

- There isn't a white book on the table. (Masanın üzerinde beyaz bir kitap yoktur.)

- There isn't a poster on the wall. (Duvarda bir poster yoktur.)

- There is not an apple in the basket. (Sepette bir elma yoktur.)

- There aren't any students in the classroom. (Sınıfta hiç öğrenci yoktur.)

- There aren't any books on the shelf. (Rafta hiç kitap yoktur.)


► Is there? / Are there?

Bu yapıyı soru şekline çevirmek için yardımcı fiiler (is veya are) cümlenin başına getirilir.

- Is there a box on the chair? (Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?)

- Is there an apple in the box? (Kutunun içinde bir elma var mıdır?)

- Is there a cat under the table? (Masanın altında bir kedi var mıdır?)

- Is there a bird on the tree? (Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?)

- Is there a chair near the door? (Kapının yanında bir sandalye var mıdır?)

- Are there two books on the table? (Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?)

- Are there four boxes on the chair? (Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?)


► Isn't there? / Is there not?

Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “a” arasına “not” eki getirilir. 

- Is there not a book on the table? (Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?)

- Isn't there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek yok mudur?)

- Aren't there two balls in the box? (Kutunun içinde iki top yok mudur?)


► There is / It is

 There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)

Bu cümlede "It's a vase on the table" diyemeyiz.

 

 I like this vase. It's very expensive. (Bu vazoyu seviyorum. O çok pahalı.)

Bu örnekte de "there is" kalıbını kullanamayız.

Reklam