Speaking Lesson 74 - ASKING FOR SOMETHING (BİRŞEY RİCA ETMEK)

Speaking Lesson 74 - ASKING FOR SOMETHING (BİRŞEY RİCA ETMEK)
Speaking Lesson 74 - ASKING FOR SOMETHING (BİRŞEY RİCA ETMEK)

Can you cut my hair?  Saçlarımı kesebilir misiniz?    
Not too short, please.  Kısa olmasın, lütfen.    
A bit shorter, please.  Biraz daha kısa, lütfen.     
   


Can you develop the pictures?  Resimleri basabilir misiniz?    
The pictures are on the CD.  Resimler CD’de.    
The pictures are in the camera.  Resimler kamerada.    
   


Can you fix the clock?  Saati tamir edebilir misiniz?    
The glass is broken.  Cam kırılmış.    
The battery is dead / empty.  Pil bitmiş.    
   


Can you iron the shirt?  Gömleği ütüleyebilir misiniz?    
Can you clean the pants?  Pantolonu temizleyebilir misiniz?    
Can you fix the shoes?  Ayakkabıları tamir edebilir misiniz?    
   


Do you have a light?  Bana ateş verebilir misiniz?    
Do you have a match or a lighter?  Kibrit veya çakmağınız var mı?    
Do you have an ashtray?  kül tablanız var mı?    
   


Do you smoke cigars?  Puro içiyor musunuz?    
Do you smoke cigarettes?  Sigara içiyor musunuz?    
Do you smoke a pipe?  Pipo içiyor musunuz? 

Reklam