This / That / These / Those (işaret zamirleri)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
This / That / These / Those (işaret zamirleri)

İşaret zamirleri konuşmacının nesne veya insanla olan münasebetini bildirirler ve Türkçe'de "bu, şu, bunlar, şunlar" anlamında kullanılır.

This (bu) and these (bunlar) nesne veya insanın konuşmacıya yakın olduğunu bildirir.  

That (şu) and those (şunlar) nesne veya insanın konuşmacıya uzak olduğunu bildirir.


► This / That (Yakınlık, Uzaklık)

This ve that kullanımında belirtilen yakınlık ve uzaklık ifadeleri fiziksel olabilir.

Examples;

- Who owns that house? (uzak) (Şu evin sahibi kim?)
- Is this John's house? (yakın) (Bu John'un evi mi?)

Bu ifadeler psikolojik bir uzaklık da olabilir. 

Examples;

- That's nothing to do with me (uzak) (Benimle hiçbir alakası yok)
- This is a nice surprise! (yakın) (Bu ne güzel bir sürpriz!)


USE (KULLANIM)

 

► Before the noun. (İsimden önce)

- Can you see that house? (Şu evi görebiliyor musun?)


► Before the word 'one'. ('one' kelimesinden önce)

- This car looks cleaner than that one. (Bu araba, şundan daha temiz gözüküyor.)


► Before an adjective + noun. (Sıfat + isimden önce)

- Do you remember that graet day in London? (Londra'daki o mükemmel günü hatırlıyor musun?)


► Alone when the noun is 'understood'. (İsim önceden biliniyor ve anlaşılıyorsa tek başına kullanılabilir.)

- I will never forget this. (Bunu asla unutmayacağım.)


► This veya that kullanımına karar veren kişi dinleyen değil, konuşandır.

Dinleyen de cevap verirken kendisine göre uzaklığı ve yakınlığı kararlaştıracaktır. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

- Is this a chair? (Bu bir sandalye midir?)
- Yes, it is a chair. (Evet, o bir sandalyedir.)

- Is this a pen? (Bu bir tükenmez kalem midir?)
- No, it is not a pen. (Hayır, o bir tükenmez kalem değildir.)

► This and These

We can use this (singular) and these (plural) as pronouns in English language.

 

- We use this and these to talk about people or things near us:

This is a nice dress. I'd like to buy it.
These are your cookies. You can have them. 

- We use this and these to introduce people:

This is my wife Mary.
These are my friends, Sam and Michelle.

- We use this and these to introduce ourselves while talking on the phone.

Hello, this is Mary, Can I speak to Mr. Robert, please?


► That and Those

We use that (singular) and those (plural).

- We use that and those to talk about things that are away from us. There should be a certain distance to use that and those. 

Who’s that standing by the wall?
This is my pen and that’s yours over there.
Those buildings were built last year. 

- We use that to refer back to something we did or said.

- Let's eat out tonight.
- Wow, that’s a good idea.

- I’ve bought a fast sports var.
- Really? That’s great.

- I’m very angry with you.
- Why is that?


► This, these, that, those with nouns

- We use this, these, that and those with nouns to show proximity. We use this and these for people or things near us. 

I have used this car for almost 30 years. 
Have you repaired all those things by yourself?

 

- We use that and those for people or things that are far from us.

Who wrote that sentence on the board?
Wh are those people looking at us?

Reklam