Speaking Lesson 67 - POSSESSIVE PRONOUNS 2 (İYELİK ZAMİRİ 2)

Speaking Lesson 67 - POSSESSIVE PRONOUNS 2 (İYELİK ZAMİRİ 2)
Speaking Lesson 67 - POSSESSIVE PRONOUNS 2 (İYELİK ZAMİRİ 2)

the glasses  Gözlük    
He has forgotten his glasses.  O (erkek) gözlüğünü unuttu.    
Where has he left his glasses?  Onun gözlüğü (erkek) nerede?     
   


the clock  Saat    
His clock isn't working.  Onun (erkek) saati bozuk.    
The clock hangs on the wall.  Saat duvarda asılı.    
   


the passport  Pasaport    
He has lost his passport.  O (erkek) pasaportunu kaybetti.    
Where is his passport then?  Onun (erkek) pasaportu nerede?    
   


they – their  Onlar – sizler    
The children cannot find their parents.  Çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar.    
Here come their parents!  Ama ebeveynleri geliyor ya!    
   


you – your  Siz – sizler    
How was your trip, Mr. Miller?  Seyahatiniz nasıldı, Bay Müler?    
Where is your wife, Mr. Miller?  Hanımınız nerede, Bay Müller?    
   


you – your  Siz – sizler    
How was your trip, Mrs. Smith?  Seyahatiniz nasıldı, Bayan Schmidt?    
Where is your husband, Mrs. Smith?  Eşiniz nerede, Bayan Schmidt? 

Reklam