Imperatives (Emir Cümleleri)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Imperatives (Emir Cümleleri)

İngilizce'de emir yapısı Simple Present Tense ile kurulur ve sadece karşıdakine verilir. Bu da “sen ve siz” olmak üzere iki kişidir.

İngilizce'de Simple Present Tense'de özne söylenmediği zaman emir kipi oluşturulmuş olunur. Emir kipinin mastar yapısındaki “to”nun atılarak oluşturulduğunu savunanlar da vardır. Ama bu açıklama sadece olumlu emir yapısı için geçerlidir. Olumsuz emir yapısı için geçerli değildir. Bu yüzden Ingilizce'de emir kipinin Simple Present Tense'den geldiği açıklaması doğrudur.


Bu açıklamalara göre, cümlenin başına fiil yalın halde getirilirse olumlu emir, cümlenin başına don't olumsuzluk eki ve arkasından fiil getirilirse, olumsuz emir cümlesi kurulur.

Examples;

- Speak slowly. (Yavaş konuş)

- Don't speak loudly. (Yüksek sesle konuşma.)

- Come here. (Buraya gel.)

- Don't look at me. (Bana bakma.)


Sen ve siz için emir yapısı bu şekilde oluşturulur. Peki diğer şahıslar için emir yapısı acaba nasıldır?

Diğer şahıslar için emir yapısı “izin vermek” anlamına gelen “let” fiilinden faydalanılarak oluşturulur.

Examples;

- Let us speak. (Konuşalım.)

- Let's finish this conversation. (Bu konuşmaya bir son verelim.)


Diğer şahıslar için de emir kipi oluşturulurken aslında yine Simple Present Tense'den faydalanılır. Normalde yukarıdaki cümlede yazılmamış bir “you” vardır. “İzin ver konuşalım”anlamına gelir. “Cümlede "you” atılarak “we” için emir kipi oluşturulmuştur. Bunu Türkçe'ye uygun şekilde “konuşalım” diye çeviriyoruz.

Examples;

- Let me speak. (Konuşayım.) 

- Don't let me watch. (Seyretmeyeyim.)

- Let him/her speak. (Konuşsun.)

- Doesn't let him/her watch. (Seyretmesin.)

- Let us speak. (Konuşalım.)

- Don't let us watch. (Seyretmeyelim.)

- Let them speak. (Konuşsunlar)

- Don't let them watch. (Seyretmesinler.)

 

Normalde "let" kelimesinden önce "you" var ve yazılmayarak diğer şahıslar için emir kipi oluşturulmuş demiştik. Olumsuzunu yazarkan de aynı mantıkla “let" kelimesinden önce you var, atılmış ve sonrasında olumsuzluk (Do not) eklenerek diğer şahıslar için olumsuz emir kipi oluşturulmuş olunur.


Emir kipinin soru formunu oluşturmak için de “shall” kelimesi kullanılır. 

► Olumlu Soru

Shall I answer the phone? (Telefona cevap vereyim mi?)

Shall he come in? (....gelsin mi?)

Shall we go out? (........çıkalım mı?)

Shall they be here? (Burda olsunlar mı?)


► Olumsuz Soru

Shall I not answer the phone? (Telefona cevap vermeyeyim mi?)

Shall he not come in? (....gelmesin mi?)

Shall we not go out? (........çıkmayalım mı?)

Shall they not be here? (Burda olmasınlar mı?)

Reklam