Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri)

Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri)

İngilizce öğrenmek isteyen herkes öncelikle İngilizce cümle yapısını tanımalıdır. İngilizcede sekiz sözbölüğü vardır ve sözcüklerin her biri bu sekiz türden birine aittir. Ancak, her sözcüğün bu gruplardan birisine ait olması imkansızdır, çünkü anlamına göre bazı sözcükler birçok grupta yer alabilir.

Örneğin; İngilizce'de fast sözcüğü; 

"oruç" anlamında isim

"oruç tutmak" anlamında fiil

"hızlı" anlamında sıfat

"hızlı, hızlı olarak" anlamında zarf olarak kullanılabilir.

Bir kelimeyi öğrenirken tüm anlamlarını ve kullanımlarını öğrenen bir kişi, aynı zamanda bildiği kelime sayısını da otomatik olarak çoğaltmış olur.

Bu yüzden bir kelimeyi öğrenirken farklı anlamlarını öğrenmek de çok önemlidir. Ayrıca sözlükten bir kelime ararken, kısaltmalarla belirtilen sözcük türlerine dikkat edilmeli, cümle içinde kullanımlarını sözcük türüne uygun olarak yapmak gerekir.

Aşağıda farklı sözcük türleri verilmiştir. Etkili sözlük kullanımı ve kelime bilgisini geliştirmek için bu konunun çok iyi öğrenilmesi gerekmektedir.


► Verb (v) - Fiil/eylem

go (gitmek) - talk (konuşmak) - sleep (uyumak) - play (oynamak) - run (koşmak) - walk (yürümek)

Example: I go to work everyday. (Ben hergün işe giderim .)


► Noun (n) - isim
handbag (Çanta) - armchair (Koltuk) - Window (Pencere) - eraser (Silgi) - notebook (Defter)

Example: There is a eraser in the handbag. (Çantanın içinde bir silgi vardır.)


► Adjective (adj) - sıfat
beautiful (güzel) - ugly (çirkin) - old (yaşlı) - young (genç) - dirty (kirli) - handsome (yakışıklı) - short (kısa) 

Example: I have a young father. (Genç bir Babam var.)


► Adverb (adv) - zarf
noisy (Gürültülü) - early (Erken) - well (İyi) - quickly (Çabuk) - quietly (Sessizce)

Example: I get up early . (Erken Kalkarım.)


► Preposition (prep) - Edat
in - on - at - from - behind (-in gerisinde) - under ( altında) - Near (Yanında)

Example: He is near the window. (O pencerenin yanındadır .) 


► Pronouns - zamirler
you (sen) - he (o) -  this (bu) - each (her) -  himself (kendisi) 

Example: I love him very much. (Onu çok seviyorum)


► Conjunctions - bağlaçlar
and (ve) -  or (veya) - so (bu yüzden, böylece) -  but (ama)

Example : I am ill, so I am not going to school today. (Hastayım, bu yüzden bugün okula gitmiyorum.)


► Interjections - ünlemler
Hey! -  Oh! - Heaven!

Example: Hey, watch your head (Hey, kafana dikkat et.)

Reklam