Basic Vocabulary Course Ders 6 - FAMILY (Aile)

Basic Vocabulary Course Ders 6 - FAMILY (Aile)
Basic Vocabulary Course Ders 6 - FAMILY (Aile)

grandparents
büyükanne/baba

grandpa
büyükbaba

grandma
büyükanne

parents
ebeveyn

dad
baba

mum
anne

sister
kız kardeş

uncle
dayı

aunt
hala

cousin
kuzen

son
erkek evlat

daughter
kız evlat

grandchildren
torunlar

grandson
erkek torun

granddaughter
kız torun

brother
erkek kardeş

children
çocuklar

nephew
erkek yeğen

niece
kız yeğen

married
evli

single
bekar

baby
bebek

child
çocuk

teenager
genç

adult
yetişkin

middle-aged person
orta yaşlı insan

old
yaşlı

Reklam