Speaking Lesson 81 - PAST TENSE 1 (GEÇMİŞ ZAMAN 1)

Speaking Lesson 81 - PAST TENSE 1 (GEÇMİŞ ZAMAN 1)
Speaking Lesson 81 - PAST TENSE 1 (GEÇMİŞ ZAMAN 1)

to write  Yazmak    
He wrote a letter.  O (erkek) bir mektup yazdı.    
And she wrote a card.  O da (kadın) bir kart yazmıştı.     
   


to read  Okumak    
He read a magazine.  O (erkek) bir dergi okudu.    
And she read a book.  O da (kadın) bir kitap okudu.    
   


to take  Almak    
He took a cigarette.  O (erkek) bir sigara aldı.    
She took a piece of chocolate.  O (kadın) bir parça çikolata aldı.    
   


He was disloyal, but she was loyal.  O (erkek) sadık değildi, ama o (kadın) sadıktı.    
He was lazy, but she was hard-working.  O (erkek) tembeldi, ama o (kadın) çalışkandı.    
He was poor, but she was rich.  O (erkek) fakirdi, ama o (kadın) zengindi.    
   


He had no money, only debts.  Onun (erkek) parası değil, bilakis borçları vardı.    
He had no luck, only bad luck.  O (erkek) şanslı değil, bilakis talihsizdi.    
He had no success, only failure.  O (erkek) başarılı değil, bilakis başarısızdı.    
   


He was not satisfied, but dissatisfied.  O (erkek) memnun değil, hoşnutsuzdu.    
He was not happy, but sad.  O (erkek) mutlu değil, mutsuzdu.    
He was not friendly, but unfriendly.  O (erkek) sempatik değil, antipatikti. 

Reklam