Top English Words - Ders 17 (50 kelime)

Top English Words - Ders 17 (50 kelime)
Top English Words - Ders 17 (50 kelime)

deadlock
1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ

deaf
SAĞIR

deal
ALIP SATMAK (ticari) / İŞ YAPMAK

dear
1.SEVGİLİ / SEVİLEN 2.PAHALI

death
ÖLÜM

debatable
TARTIŞABİLİNİR

debate
TARTIŞMA

debt
BORÇ

decay
ÇÜRÜMEK / BOZULMAK

deceive
KANDIRMAK

december
ARALIK (ayı)

decent
DOĞRU / HAKLI / İYİ

decide
KARAR VERMEK

decision
KARAR

declare
AÇIKLAMAK

decline
AZALTMAK / GERİLEMEK / DÜŞMEK

decorate
DÖŞEMEK / DEKORE ETMEK

decrease
AZALMAK

deed
1.EYLEM 2.TAPU

deep
DERİN

deer
GEYİK

default
İFA ETMEME / HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)

defeat
KAYBETMEK (oyunda / savaşta / vs.)

defence
SAVUNMA / DEFANS

defend
SAVUNMAK

defer
GECİKTİRME / ERTELEME

deficit
AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)

definite
KESİN / BELİRLİ

definition
TANIMLAMA

degree
DERECE

delay
GECİKTİRMEK / ERTELEMEK

deliberately
KASTEN

delicate
NAZİK

delicious
LEZZETLİ

delight
HOŞNUTLUK

delightful
HOŞNUT EDİCİ

deliver
DAĞITMAK / DAĞITIM

demand
İSTEK / TALEP / İHTİYAÇ

demolish
YIKMAK / PARÇALAMAK

demonstrate
AÇIKÇA GÖSTERMEK / DEMONSTRE ETMEK

demonstration
GÖSTERİ

demoralize
CESARETİNİ KIRMAK / MORAL BOZMAK

dentist
DİŞÇİ

deny
İNKAR ETMEK / YALANLAMAK

depart
AYRILMAK

department
BÖLÜM;DEPARTMAN

depend
BAĞIMLI OLMAK / İHTİYACI OLMAK

dependent
BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)

deposit
DEPOZİT

depress
BUNALTMAK

Reklam