Present Continuous and Present Simple (Geniş zaman ve Şimdiki zaman)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Present Continuous and Present Simple (Geniş zaman ve Şimdiki zaman)

Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir. Present Continuous Tense ise şimdiki zamanın ifadesidir.  

- I usually go to work by bus. But today I am driving. (Genellikle işe otobüsle giderim. Ama bugün arabayla gidiyorum.)

- I always drink tea at breakfast. But this morning I am drinking coffee. (Kahvaltıda her zaman çay içerim, ama bugün kahve içiyorum.)

İki zamanı karşılaştırmak ve farkını anlamak için aşağıdaki tabloda verilen örnekleri de inceleyiniz. 

Present Simple Present Continous
I work from 9 AM to 5 PM everyday. (Her gün sabah 9 akşam 5 arası çalışırım) I am working on a project now(Şu anda bir proje üzerinde çalışyorum.)
I usually drink tea at breakfast. (Kahvaltıda genellikle çay içerim.) I am drinking coffee at the moment.  (Şu anda kahve içiyorum.)
We usually go to Europe for holiday. (Tatil için genellile Avrupa'ya gideriz.) This summer we are going to America. (Bu yaz Amerika'ya gidiyoruz.)
He usually wakes up at 7 in the morning. (Genellikle sabah 7'de kalkar.) It is 6 AM and he is sleeping now(Saat sabahın altısı ve o uyuyor.)

USE (KULLANIM)

Present continuous tense sürmekte olan eylemler için kullanılır. Simple present tense ise alışkanlık, düzenlilik, tekrar ve devamlılık bildirir. Aşağıdaki iki örneği inceleyiniz.

- I work in a bank. (Ben bir bankada çalışırım.)

Bu cümleyi söyleyen kişi, sürekli olarak bir bankada çalıştığını ifade etmektedir.

- I am working in a bank. (Ben bir bankada çalışıyorum.)

Bu cümleyi söyleyen kişinin ise sürekli olarak nerede çalıştığını anlayamayız. Örneğin normalde kendi dükkanı olan bir elektrikçi, geçici olarak bankada elektrik tesisatı yapıyordur ve bu cümleyi kullanmış olabilir. Yani şimdiki zamanla kurulan cümleler anlık olayları anlatır ve genelle ilgili bilgi vermez.

Bu iki zamanın birbirine karıştırılması genellikle Türkçe düşünmekten kaynaklanmaktadır. Eğer kuracağımız veya yazacağımız cümleleri önce Türkçe olarak aklımıza getirip, sonra bunları İngilizce'ye çevirmeye çalışırsak, bazı karışıklıklar ortaya çıkabilir.

Türkçe'de konuşma dilinde hem şimdiki zaman hem de geniş zaman cümle yapılarının sıkça kullanıla gelen ortak çekim eki –iyor'dur. Yani Türkçe'de Şimdiki Zaman çekim eki (–iyor) ile kullanılan ifade biçimlerinin İngilizce'de farklı cümle yapılarını karşılamaktadır.


Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

- Her sabah gazete okurum. (=okuyorum)
- I read newspaper everday. (doğru)
- I am reading newspaper everyday. (yanlış9

 

- Babam her gün işe metroyla gider. (=gidiyor)
- My father goes to work by metro everyday. (doğru)
- My father is going to work by metro everyday. (yanlış)

 

- Yazın İzmir'e gideriz.  (=gidiyoruz)
- We go to İzmir every summer. (doğru)
- We are going to İzmir every summer. (yanlış)

 

- Her akşam ona telefon ederim. (=ediyorum)
- I call him every evening. (doğru)
- I am calling him every evening. (yanlış)

 

- Her zaman bilgisayar oyunları oynarım. (=oynuyorum)
- I always play computer games. (doğru)
- I am always playing computer games. (yanlış)

 

- Çiçekleri severim. (=seviyorum)
- I love flowers. (doğru)
- I am loving flowers. (yanlış)

 

- Annem domuzları sevmez. (=sevmiyor)
- My mother doesn't like pigs. (doğru)
- My mother isn't liking pigs. (yanlış)


Sonuç olarak şimdiki zaman genellikle konuşma anında geçen eylemleri anlatmaktadır. Bu eylemler geçici, alışılmamış niteliktedir, ya da sıradan olayların dışında beklenmedik eylemlerdir. Fakat şimdiki zaman kullanımında, eylemin konuşulan anda yapılıyor olması da gerekmez. Yani "Bir kitap okuyorum" diyen bir kişi, o anda lokantada yemek yiyor olabilir.

Eylem eğer tekrar ediliyorsa, normal günlük işler, adet ya da alışkanlık bildiriyorsa mutlaka geniş zaman kullanılır. Son olarak iki örneği inceleyelim.

- I live in İstanbul.
- I am living in İstanbul.

Bu iki örnekten birincisi, söyleyen kişinin sürekli İstanbul'da yaşadığını belirtir. İkinci cümleyi söyleyen kişinin ise, herhangi bir sebeple geçici olarak İstanbul'da yaşadığı anlaşılır.

FORM

Present Simple Present Continous
I work from 9 AM to 5 PM everyday. I am working on a project now.
I usually drink tea at breakfast. I am drinking coffee at the moment.
We usually go to Europe for holiday. This summer we are going to America.
He usually wakes up at 7 in the morning. It is 6 AM and he is sleeping now.

 

USE

Present Simple for routines, habits and actions happen in general.

We use the present simple to talk about routines, habits and actions that happen in general.   

- I watch the news on TV everyday

- It usually snows in Norway in winter. 

- Water boils at 100 degrees celcius. 

- Excuse me? Do you speak Turkish?

 

 Present Continuous for actions happening now or around the time of speaking.

We use the present continuous to talk about actions happening at the moment or around the time of speaking. The action is not finished yet. 

- I’m watching a film now.   

- It is snowing at the moment. Let's go out and play snowball. 

- The water is boiling. Please turn it off.

- That man must be from Turkey. He is speaking Turkish. 

 

We use Simple Present for a permanent situation.

‘I play tennis’ tells us that playing tennis is something the speaker always does. It is part of a routine or habit. We can call this a permanent situation.

- We live in London. 

- Suzie works in a bank as a manager.

- My students are really hardworking. They study very hard all year long. 

 

We use Present Continuous for a temporary situation. 

‘I am playing tennis’ tells us that the speaker is playing tennis right now. Soon the game will be over. We call this a temporary situation.

- I got a job in Turkey last year and I am living in Istanbul now.

- My sister is working in a cafe in summer holiday. 

- We have exams next week. So we are studying really hard in these days. 

 

TIME expressionS IN SIMPLE PRESENT AND PRESENT CONTINUOUS

These words can help you know if the sentence needs simple present or present continuous:

Simple Present Present Continous
Always Now
Usually Right now
Often At the moment
Sometimes Currently
Occasionally This week/month/year ect.
Seldom Today
Never These days
Every (day/year/night etc.) Nowadays

 

Examples for Frequency Adverbs used with Simple Present Tense

Remember that the adverb comes before the main verb in the sentence.

Always: I always have a shower before I go to bed.

Often: Her brother John often comes shopping with us.

Sometimes: You sometimes visit your grandma, don’t you?

Occasionally: It occasionally rains in summer in Turkey.

Seldom: They seldom come home late. 

Never: Turkish people never wear shoes inside.

 

► Examples for Time expressions we use with the Present Continuous

Remember that the time expression can come at the start or at the end of the sentence.

At the moment: I’m watching a great movie on TV at the moment.

This week: Our team is working on a big projet this week. We are tired but happy. 

These days: Jane is living in New York city these days.

Now: What are you doing now?

Nowadays: I am not smoking nowadays. I think I will give up soon. 

 

MORE EXAMPLE SENTENCES

- We usually have a picnic at the weekend. But it is rainy today. So we are watching a movie at home.

- John's father lives in New York. But now he is living in Ankara for a temporary job. 

- It usually snows in London in winter. But today the sun is shining like a summer day.

- I usually have coffee after the breakfast. But today I am having tea. 

- My son eats fruit every day. Look, now he is eating apple. 

 

Reklam