Possessive Pronouns (mine, yours, hers)

İngilizce Eğitim Online English İngilizce gramer ingilizce kelime öğrenme ingilize quizler ingilizce sınavlar ingilizce kurs ingilizce ödev ingilizce ders ingilizce çeviri ingilizce öğrenmek ingilizce dersler ingilizce dinleme ingilizce okuma ingilizce konuşma ingilizce kelime öğrenme İNGİLİZCE EĞİTİM ONLINE İNGİLİZCE İNGİLİZCE KURS
Possessive Pronouns (mine, yours, hers)

Possessive pronouns Türkçe'ye genelde, benimki, seninki, onunki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloyu ve örnekleri inceleyiniz.

 

Subject Pronoun Object Pronoun Possessive Adjective Possessive Pronoun
I (ben) me (beni/bana) my (benim) mine (benim ki)
you (sen) you (seni/sana) your (senin) yours (senin ki)
he (o / erkek) him (onu/ona)  his (onun) his (onun ki)
she (o / kız) her (onu/ona) her (onun) hers (onun ki)
it (o/cansız-hayvan) it (onu/ona) its (onun) it (onun ki)
we (biz) us (bizi/bize) our (bizim) ours (bizim ki)
you (siz) you (sizi/size) your (sizin) yours (sizin ki)
they (onlar) them (onları / onlara) their (onların) theirs (onların ki)

► Possessive Adjectives'lerden (my, your, his) sonra mutlaka bir isim kullanırız.

- My hands are cold. (Ellerim soğuktur.)
- My book is expensive. (Onun kitabı pahalıdır)
- Her teacher is from Canada. (Onun öğretmeni Kanada'lıdır.)


► Possessive Pronouns'lardan (mine, your, hers) bir isim kullanamayız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Possessive Adjectives

Possessive Pronouns

It is my book (O benim kitabımdır)

It is mine (O benimkidir)

It is your book (O senin kitabındır)

It is yours (O seninkidir)

It is his book (O, onun kitabıdır)

It is his (O, onunkidir)

It is her book (O, onun kitabıdır)

It is hers (O, onunkidir)

It is our book (O bizim kitabımızdır)

It is ours (O, bizimkidir)

It is their book (O, onların kitabıdır)

It is their (O, onlarınkidir)


Examples;

- Is this pen mine or yours? (Bu kalem benim ki mi, senin ki mi?)

- I didn't have an umbrella. Sue gave me hers. (Benim şemsiyem yoktu. Ann kendisininkini bana verdi.)

- It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimiz. Onların değil.)


► Özel bir durum olarak, "friend" kelimesinden sonra genelde possessive pronouns kullanılır.

- He is a friend of mine. (O benim arkadaşım)

- Are those girls friends of yours? (Şu kızlar sizin arkadaşınız mı)


► Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır.

- This is mine book. (Doğrusu - This is my book)
- This book isn't mine. It is your. (Doğrusu - This book isn't mine. It is yours.)

Reklam