Grammar - Dil Bilgisi

ingilizce gramer, ingilizce dilbilgisi, English grammar. Türkçe anlatımlı tüm İngilizce gramer konuları ve yüzlerce quiz aktivitesi
Grammar - Dil Bilgisi

Gramer konuları Elementary (Başlangıç Düzeyi), Intermediate (Orta Düzey) ve Advanced (İleri Düzey) olmak üzere üç farklı seviyede, Türkçe ve İngilizce anlatımla sunulmaktadır. Konuları çalıştıktan sonra öğrendiklerinizi pekiştirmeniz için quizleri yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyoruz.

1 - Elemantary Grammar
2 - Intermediate Grammar
 • Ders 2.1:
  Future Tense (Will and Shall)
  Görüntüle
 • Ders 2.2:
  Going to Future Tense (I am going to swim)
  Görüntüle
 • Ders 2.3:
  Will or Going To (Karşılaştırma)
  Görüntüle
 • Ders 2.4:
  Present Tenses for the Future (I am doing / I do)
  Görüntüle
 • Ders 2.5:
  Future Continuous Tense (I will be going)
  Görüntüle
 • Ders 2.6:
  Future Perfect Tense (I will have gone)
  Görüntüle
 • Ders 2.7:
  Future Perfect Continuous Tense
  Görüntüle
 • Ders 2.8:
  Future Continuous or Future Perfect Tense
  Görüntüle
 • Ders 2.9:
  Future Continuous or Future Perfect Continuous Tense
  Görüntüle
 • Ders 2.10:
  Future Perfect or Future Perfect Continuous Tense
  Görüntüle
 • Ders 2.11:
  Present Perfect Tense (I have gone)
  Görüntüle
 • Ders 2.12:
  Present Perfect Tense Time expressions (Since, for, just...)
  Görüntüle
 • Ders 2.13:
  Been or Gone
  Görüntüle
 • Ders 2.14:
  Present Perfect or Simple Past (I have gone or I went)
  Görüntüle
 • Ders 2.15:
  Present Perfect Continuous Tense (I have been going)
  Görüntüle
 • Ders 2.16:
  Present Perfect Simple or Present Perfect Continuous (I have gone or I have been going)
  Görüntüle
 • Ders 2.17:
  Past Perfect Tense (I had gone)
  Görüntüle
 • Ders 2.18:
  Past Perfect Continuous Tense (I had been going)
  Görüntüle
 • Ders 2.19:
  Past Perfect Continuous and Past Perfect Tense (I had been going and I had gone)
  Görüntüle
 • Ders 2.20:
  Simple Past Tense / Past Perfect Tense (I went / I had gone)
  Görüntüle
 • Ders 2.21:
  Countable / Uncountable (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)
  Görüntüle
 • Ders 2.22:
  A lot, much, many, a little, a few
  Görüntüle
 • Ders 2.23:
  Modals (Tüm Liste)
  Görüntüle
 • Ders 2.24:
  Prepositions (İlgeçler)
  Görüntüle
 • Ders 2.25:
  Some of, Any of, None of ...
  Görüntüle
 • Ders 2.26:
  Both, either, neither
  Görüntüle
 • Ders 2.27:
  When and How Long
  Görüntüle
 • Ders 2.28:
  Tag Questions (Eklenti Soruları)
  Görüntüle
 • Ders 2.29:
  Reply Questions (Karşılık Verme)
  Görüntüle
 • Ders 2.30:
  Modals (Can / Could / Be Able To)
  Görüntüle
 • Ders 2.31:
  Modals (Could do and Could Have Done)
  Görüntüle
 • Ders 2.32:
  Modals (Must and Can't)
  Görüntüle
 • Ders 2.33:
  Modals (May and Might)
  Görüntüle
 • Ders 2.34:
  Modals (Must and Have To)
  Görüntüle
 • Ders 2.35:
  Modals (Should / Ought to)
  Görüntüle
 • Ders 2.36:
  Had Better / It's Time
  Görüntüle
 • Ders 2.37:
  In Case / As If (...ır diye / sanki)
  Görüntüle
 • Ders 2.38:
  Prefer / Would Rather (Tercih etmek)
  Görüntüle
 • Ders 2.39:
  Permission (İzin Alma / Verme)
  Görüntüle
 • Ders 2.40:
  Used To / Get Used To / Would (Past Habits)
  Görüntüle
 • Ders 2.41:
  too / either / neither / so
  Görüntüle
3 - Advanced Grammar

Reklam