Speaking Lesson 75 - GIVING REASONS 1 (SEBEP GÖSTERMEK 1)

Speaking Lesson 75 - GIVING REASONS 1 (SEBEP GÖSTERMEK 1)
Speaking Lesson 75 - GIVING REASONS 1 (SEBEP GÖSTERMEK 1)

Why aren't you coming?  Niçin gelmiyorsunuz?    
The weather is so bad.  Hava çok kötü.    
I am not coming because the weather is so bad.  Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum.     
   


Why isn't he coming?  O (erkek) niçin gelmiyor?    
He isn't invited.  O (erkek) davetli değil.    
He isn't coming because he isn't invited.  Davetli (erkek) olmadığı için gelmiyor.    
   


Why aren't you coming?  Niçin gelmiyorsun?    
I have no time.  Vaktim yok.    
I am not coming because I have no time.  Vaktim olmadığı için gelmiyorum.    
   


Why don't you stay?  Niçin kalmıyorsun?    
I still have to work.  Daha çalışmam lazım.    
I am not staying because I still have to work.  Daha çalışmam gerektiği için kalmıyorum.    
   


Why are you going already?  Niçin şimdiden gidiyorsunuz?    
I am tired.  Yorgunum.    
I'm going because I'm tired.  Yorgun olduğum için gidiyorum.    
   


Why are you going already?  Niçin şimdiden gidiyorsunuz?    
It is already late.  Geç oldu.    
I'm going because it is already late.  Geç olduğu için gidiyorum.

Reklam