Adjectives Intermediate (Orta Düzey)

İngilizce Orta Düzey Sıfatlar (475 kelime)
Adjectives Intermediate (Orta Düzey)

Able
güçlü

Abnormal
anormal

Absent
yok

Absolute
mükemmel/tam

Acceptable
makul

Accessible
ulaşılabilir

Active
faal

Additional
ilave/ek

Adequate
yeterli

Advantageous
avantajlı

Advisable
önerilen

Affirmative
olumlu

Ago
önce

All
tüm

Alone
yalnız

Alphabetical
alfabetik

American
Amerikan

Angry
kızgın

Annual
yıllık

Another
başka

Any
herhangi

Apparent
anlaşılır/açık

Applicable
uygulanabilir

Appreciable
kayda değer

Appropriate
uygun

Artificial
yapay

Atomic
atomal

Automatic
otomatik

Available
mevcut

Bad
kötü

Basic
temel

Beautiful
güzel

Beneficial
faydalı

Best
en iyi

Big
büyük

Black
siyah

Blind
kör

Blue
mavi

Both
her ikiside

Brief
özet/kısa

Bright
parlak

Broad
geniş

Brown
kahverengi

Busy
yoğun

Capable
yetenekli

Careful
dikkatli

Careless
dikkatsiz

Cautious
dikkatli/önemli

Central
merkezi

Ceramic
seramik

Certain
belirli

Cheap
ucuz

Civil
sivil

Clean
temiz

Clear
açık/anlaşılır

Cold
soğuk

Colorless
reknsiz

Comfortable
rahat

Common
yaygın

Compact
yoğun

Complete
tamamlanmış

Complex
karışık

Composite
karma

Compound
bileşim

Comprehensive
ayrıntılı

Confidential
gizli

Conscious
bilinçli

Considerable
hatırı sayılır/önemli

Constant
sabit

Constructive
yapıcı

Consumable
tüketilebilir

Continuous
sürekli

Cool
serin

Correct
DOĞRU

Corrective
düzeltici

Counterclockwise
saat yönünün tersine

Critical
eleştirel

Cruel
kaba

Current
mevcut

Daily
günlük

Dangerous
tehlikeli

Dark
karanlık

Dead
ölü

Deaf
sağır

Dear
sevgili

Deep
derin

Definite
belirli/açık

Delicate
narin

Dental
dişlerle ilgili

Dependent
bağımlı

Destructive
yıkıcı

Different
farklı

Difficult
zor

Digital
dijital

Dim
loş

Dirty
kirli

Disciplinary
disiplinci

Diseased
hastalıklı

Dry
kuru

Due
hak edilen

Dull
sıkıcı

Dumb
aptal

Dynamic
dinamik

Each
her

Easy
kolay

Economic
iktisadi

Effective
etkili

Efficient
verimli

Eighth
sekizinci

Elastic
esnek

Electric
elektrikle ilgili

Electronic
elektronik

Else
başka

Empty
boş

Enough
yeterli

Entire
tüm

Environmental
çevresel

Equal
eşit

Essential
gerekli

Eventual
sonunda olan

Evident
besbelli

Exact
tam

Excellent
mükemmel

Excessive
aşırı

Explosive
patlayıcı

External
harici

Extra
ekstra

Extreme
aşırı

Faint
güçsüz

Fair
adil

False
YANLIŞ

Familiar
aşina

Faraway
uzak

Fast
hızlı

Fat
şişman

Feeble
güçsüz

Fertile
bereketli

Few
az

Fifth
beşinci

Final
son

Financial
mali

Fine
iyi

Firm
sağlam

First
birinci

Fit
uygun

Flat
düz

Flexible
esnek

Foggy
sisli

Foolish
budalaca

Foreign
yabancı

Formal
resmi

Former
önceki

Fourth
dördüncü

Free
serbest

Frequent
sık

Fresh
taze

Full
dolu

Functional
fonksiyonel

Further
daha uzak

General
genel

Gentle
nazik

Good
iyi

Grand
büyük

Graphic
çizgesel

Grave
ciddi

Great
mükemmel

Green
yeşil

Happy
mutlu

Hard
zor

Harmful
zararlı

Hasty
aceleye gelmiş

Hazardous
tehlikeli

Healthy
sağlıklı

Heavy
ağır

Helpful
yardımsever

High
yüksek

Hilly
tepelik

Hind
arka

Hot
sıcak

Huge
çok büyük

Icy
buzlu

Idle
sonuçsuz

Ill
hasta

Immediate
acele

Imminent
yakın

Important
önemli

Improper
uygunsuz

Independent
bağımsız

Individual
bireysel

Inner

Instant
hemen olan

Intense
şiddetli

Intermediate
ara

Internal
dahili

International
uluslararası

Junior
yaşça küçük

Keen
hevesli

Kind
nazik

Large
geniş

Last
son

Late
geç

Lateral
yanal

Latest
en son

Latter
sonraki

Lawful
yasalara uygun

Lazy
tembel

Leaky
sızıntılı

Lean
yağsız

Least
en az

Legal
yasal

Less
daha az

Lethal
öldürücü

Level
düz

Likely
muhtemel

Liquid
sıvı

Little
az

Lively
hayat dolu

Local
bölgesel

Lone
kimsesiz

Long
uzun

Loose
gevşek

loud
yüksek sesli

low
alçak

main
asıl

many
çok

mean
cimri

mechanical
mekanik

medical
tıbbi

mental
zihinsel

mere
sırf

metallic
metalik

middle
orta

minor
önemsiz

minus
eksi

miscellaneous
çeşitli

misty
sisli

mobile
seyyar

modern
modern

modular
modüler

moral
ahlaklı

more
daha çok

most
en çok

movable
hareket edebilen

muddy
çamurlu

multiple
çeşitli

naked
çıplak

narcotic
narkotik

narrow
dar

national
milli

natural
doğal

neat
düzenli

necessary
gerekli

negative
olumsuz

nervous
sinirli

neutral
nötr

new
yeni

next
sonraki

nice
hoş

noisy
gürültülü

nominal
nominal

normal
mormal

nuclear
nükleer

numeric
sayısal

numerous
çeşitli

obvious
aşikar

occasional
arada bir olan

odd
garip

old
yaşlı/eski

open
açık

operational
kullanıma hazır

opposite
zıt

optional
tercihe bağlı

oral
sözel

ordinary
sıradan

organizational
örgütsel

original
orijinal

other
diğer

outside
dış

own
kendisinin

pale
solgun

parallel
paralel

particular
belirli

passive
pasif

past
geçmiş

periodic
periyodik

permanent
sürekli

personal
kişisel

physical
fiziksel

plain
sade

plenty
bol miktar

poisonous
zehirli

polite
nazik

political
siyasi

poor
fakir/zavallı

portable
portatif

positive
olumlu

possible
mümkün

potential
potansiyel

powerful
güçlü

practical
pratik

pretty
hoş/çekici

previous
önceki

primary
baş/temel

prior
önceki/öncelikli

private
özel

probable
muhtemel

productive
verimli

professional
profesyonel

programmable
programlanabilir

proper
münasip

protective
koruyucu

pure
katıksız

purple
mor

quick
hızlı

radioactive
radyoaktif

random
düzensiz

rapid
hızlı

raw
ham/çiğ

ready
hazır

real
gerçek

rectangular
dikdörtgen biçiminde

red
kırmızı

regional
bölgesel

regular
düzenli

reliable
güvenilir

remote
uzak

respective
kendi/kişisel

responsible
sorumlu

retail
perakende

reusable
tekrar kullanılabilir

rich
zengin

right
doğru/sağ

rigid
sert/eğilmez

ripe
olgun

rough
pürüzlü/kaba

sad
üzgün

safe
güvenli

same
aynı

satisfactory
hoşnut edici

schematic
şematik

secondary
ikincil

secure
güvenli

senior
kıdemli

sensitive
hassas

separate
ayrı

sequential
ardışık

serious
ciddi

seventh
yedinci

several
çeşitli

severe
sert/şiddetli

shady
gölgeli

shallow
sığ/yüzeysel

sharp
keskin

shy
utangaç

shiny
parlak

short
kısa

sick
hasta

significant
önemli

silent
sessiz

similar
benzer

simple
basit

simultaneous
eş zamanlı

single
tek/bekar

sixth
altıncı

slack
gevşek

slight
ince/narin

slippery
kaygan

small
küçük

smart
zarif/gösterişli

smooth
düz/akıcı

social
sosyal

soft
yumuşak

solar
güneşle ilgili

solid
katı

some
biraz

sour
ekşi

special
özel

specific
belirli

standby
yedek

static
statik

stationary
sabit

steady
sabit/sağlam

steep
dik/sarp

sterile
steril

sticky
yapışkan

stiff
katı/sert

still
durgun

straight
dümdüz

strange
acayip/tuhaf

stranger
yabancı

strategic
stratejik

strict
katı/sağlam

strong
güçlü

structural
yapısal

successful
başarılı

successive
ardıl

such
öylesine

sudden
ani

sufficient
yeterli

suitable
uygun

sunny
güneşli

sure
kesin

sweet
tatlı

swift
atik/tez

symbolic
sembolik

synthetic
sentetik

tactical
taktiksel

tall
uzun

taut
gergin

technical
teknik

temporary
geçici

terminal
ölümcül

thermal
termal

thick
kalın

third
üçüncü

thirsty
susamış

thorough
tam/eksiksiz

tight
dar

tiny
küçük/ufak

transparent
transparan

tropical
tropikal

true
DOĞRU

typical
tipik

unique
eşsiz

universal
evrensel

upper
üstteki

urgent
acil

useful
faydalı

usual
olağan

valid
geçerli

valuable
değerli

variable
değişken

various
çeşitli

vertical
dikey

violent
şiddetli

virtual
gerçek/asıl

visible
görülebilir

visual
görsel

vital
önemli/hayati

warm
ılık

waterproof
su geçirmez

watertight
suya dayanıklı

weak
zayıf

weary
yorgun/usanmış

wet
ıslak

white
beyaz

whole
tüm

wide
geniş

wise
akıllı/mantıklı

wooden
tahta/ahşap

woolen
yün

wrong
YANLIŞ

wrongful
haksız

yellow
sarı

yesterday
dün

young
genç

harmless
zararsız

inactive
hareketsiz/pasif

incomplete
tamamlanmamış

incorrect
YANLIŞ

indirect
dolaylı

invalid
geçersiz

nonavailable
namevcut

unauthorized
yetkisiz

undesired
istenmeyen

unfinished
bitmemiş

unimportant
önemsiz

unknown
bilinmeyen

unsafe
emniyetsiz

unsuccessful
başarısız

unused
kullanılmayan

unusual
olağan dışı

unwanted
istenmeyen

useless
faydasız

Reklam