Conditional Sentences Type 1, 2, 3

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Conditional Sentences Type 1, 2, 3
ÖRNEKLER KULLANIM

CONDITIONAL 0

If I am late, my father takes me to school. (Eğer geç kalırsam, okula babam götürür.)

She doesn't worry if Jack stays out after school. (Jack eğer okuldan sonra dışarıda kalırsa, annesi endişelenmez.)

If + Simple Present Tense ....... Simple Present Tense

Yapı: If + (do) (do)

Doğruluğunu hiçbir zaman kaybetmeyen eylemlerde, conditional 0 kullanılır. Buradaki şarta bağlı olan olay, her zaman geçerlidir ve asla değişmez.

CONDITIONAL 1

If it rains, we will stay at home. (Eğer yağmur yağarsa, evte kalacağız.)


He will arrive late unless he hurries up. (Eğer acele etmezse, geç kalacak.)


Peter will buy a new car, if he wins the lottery. (Peter piyangoyu kazanırsa, araba alacak.)

Birinci tip: If + Simple Present Tense ...... Future Tense

Yapı: If + (do) (will do)

Bu yapı gelecekle ilgili olması muhtemel, mümkün olayları anlatır.

NOT

Conditional 1'de genellikle "şayet....değilse/olmazsa" anlamına gelen unless (medikçe, -madıkça) kulllanılır, diğer bir deyişle, "...unless he hurries up (acele etmedikçe)." , "...if he doesn't hurry up.(acele etmezse)" şeklinde de yazılabilir.

Açıklama: unless cümleyi tek başına olumsuzlaştırır dolasıyla tekrardan eylemi olumsuz yapmanıza gerek yoktur.

CONDITIONAL 2


If he studied more, he would pass the exam. (Çalışsaydı sınavı geçerdi.)


I would lower taxes if I were the President. (Eğer ben cumhurbaşkanı olsam, vergileri indirirdim.)


They would buy a new house if they had more money. (Daha fazla paraları olsa ev alırlardı.)

İkinci tip: If + Simple Past Tense ............ would
Yapı: If + (did) (would do)

Bu yapı şimdiki zaman ve geniş zamanla ilgili olması pek mümkün olmayan imkansız olan, o andaki gerçeklere ters düşen olayları anlatmak için kullanılır. Ancak zaman olarak bu olayların olması mümkündür, zaman henüz geçmemiştir.

Örneğin; Yüz milyon dolarım olsaydı...(ki yok)

NOT: "to be" eylemi, 2nd conditional formunda kullanıldığında, her zaman 'were' olarak kullanılır.

Örneğin, If I were the president...

CONDITIONAL 3


If he had known that, he would have decided differently. (Eğer bilseydim, daha farklı karar verebilirdi.)


Jane would have found a new job if she had stayed in Boston. (Jane eğer Boston'da kalsaydı yeni bir iş bulurdu.)

Üçüncü tip: If + Past Perfect Tense ... would have + V3
Yapı: If + ( had done ) would have done

Bu yapı geçmişte kalan olayları anlatmak için kullanılır.

Bu yapıda iş işten geçmiş ve bunun aksinin olması artık mümkün değildir. Kimi zaman bu yapıyla kurulan cümlelerde pişmanlık duygusu vardır.

 Conditional sentences can be a bit confusing if not studied carefully. So please read the notes below to make sure which type to use in which condition. 

 

TYPE CONDITION
0 general truths
1 A possible condition and its probable result
2 A hypothetical condition and its probable result
3 An unreal past condition and its probable result in the past

 

FORM

 

► Types and forms

 

TYPE IF CLAUSE MAIN CLAUSE
0 Simple Present Simple Present
1 Simple Present

will-future or (Modal + infinitive)

2 Simple Past would + infinitive
3 Past Perfect would + have + past participle

 

► If clause at the beginning

 

TYPE IF CLAUSE MAIN CLAUSE
0 If I learn English I go to England
1 If I learn English I will go to England
2 If I learnt English I would go to England
3 If I had learnt English I would have gone to England

 

►If clause at the end

 

TYPE IF CLAUSE MAIN CLAUSE
0 I go to England I I learn English
1 I will go to England If I learn English
2 I would go to England If I learnt English
3 I would have gone to England If I had learnt English

 

 

EXAMPLES

 

► Conditional Type 0

IF CLAUSE MAIN CLAUSE
If + simple present simple present
If you heat ice, it melts.
If it rains, it gets wet.

 

► Conditional Type 1

IF CLAUSE MAIN CLAUSE
If + simple present simple future
If we don't study we fill fail in the exam.
If it rains, we will stay in the house.

 

► Conditional Type 2

IF CLAUSE MAIN CLAUSE
If + simple past Present Conditional or Present Cont. Cond.
If you spoke English, you would find a good job.
If it rained, we would get wet.

 

► Conditional Type 3

IF CLAUSE MAIN CLAUSE
If + simple past Present Conditional or Present Cont. Cond.
If you had invited me to the party, I would have been very happy.
If they had seen the thief, they would have called the police.

 

► Mixed Type Conditional

IF CLAUSE MAIN CLAUSE
If + past perfect or simple past Present cond. or perfect cond.
If I had worked harder, I would get a promotion.
If they weren't late, they would have caught the train.

Reklam