Speaking Lesson 92 - SUBORDINATE CLAUSE THAT 2 (Kİ?Lİ YAN CÜMLELER 2)

Speaking Lesson 92 - SUBORDINATE CLAUSE THAT 2 (Kİ?Lİ YAN CÜMLELER 2)
Speaking Lesson 92 - SUBORDINATE CLAUSE THAT 2 (Kİ?Lİ YAN CÜMLELER 2)

I'm angry that you snore.  Horlaman beni kızdırıyor.    
I'm angry that you drink so much beer.  Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor.    
I'm angry that you come so late.  Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor.     
   


I think he needs a doctor.  Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum.    
I think he is ill.  Onun hasta olduğunu zannediyorum.    
I think he is sleeping now.  Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum.    
   


We hope that he marries our daughter.  Onun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz.    
We hope that he has a lot of money.  Onun çok parası olduğunu ümit ediyoruz.    
We hope that he is a millionaire.  Onun milyoner olduğunu ümit ediyoruz.    
   


I heard that your wife had an accident.  Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum.    
I heard that she is in the hospital.  Onun hastahanede yattığını duydum.    
I heard that your car is completely wrecked.  Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum.    
   


I'm happy that you came.  Geldiğinize sevindim.    
I'm happy that you are interested.  Ilgi duyduğunuza sevindim.    
I'm happy that you want to buy the house.  Evi almak istemenize sevindim.    
   


I'm afraid the last bus has already gone.  Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum.    
I'm afraid we will have to take a taxi.  Bir taksi tutmamız gerekmesinden korkuyorum.    
I'm afraid I have no more money.  Korkarım, yanımda para yok.

Reklam