Speaking Lesson 72 - TO HAVE TO DO SOMETHING / MUST (BİRŞEY YAPMAK ZORUNDA KALMAK)

Speaking Lesson 72 - TO HAVE TO DO SOMETHING / MUST (BİRŞEY YAPMAK ZORUNDA KALMAK)
Speaking Lesson 72 - TO HAVE TO DO SOMETHING / MUST (BİRŞEY YAPMAK ZORUNDA KALMAK)

must  zorunda olmak    
I must post the letter.  Mektubu göndermek zorundayım.    
I must pay the hotel.  Otel ücretini ödemek zorundayım.     
   


You must get up early.  Erken kalkmak zorundasın.    
You must work a lot.  Çok çalışmak zorundasın.    
You must be punctual.  Dakik olmak zorundasın.    
   


He must fuel / get petrol / get gas (am.).  O (erkek) benzin almak zorunda.    
He must repair the car.  O (erkek) arabayı tamir etmek zorunda.    
He must wash the car.  O arabayı yıkamak zorunda.    
   


She must shop.  O (kadın) alışveriş yapmak zorunda.    
She must clean the apartment.  O (kadın) evi temizlemek zorunda.    
She must wash the clothes.  O (kadın) çamaşır yıkamak zorunda.    
   


We must go to school at once.  Hemen okula gitmemiz lazım.    
We must go to work at once.  Hemen işe gitmemiz lazım.    
We must go to the doctor at once.  Hemen doktora gitmemiz lazım.    
   


You must wait for the bus.  Otobüsü beklemeniz lazım.    
You must wait for the train.  Treni beklemeniz lazım.    
You must wait for the taxi.  Taksiyi beklemeniz lazım. 

Reklam