Speaking Lesson 91 - SUBORDINATE CLAUSES 1 (Kİ?Lİ YAN CÜMLELER 1)

Speaking Lesson 91 - SUBORDINATE CLAUSES 1 (Kİ?Lİ YAN CÜMLELER 1)
Speaking Lesson 91 - SUBORDINATE CLAUSES 1 (Kİ?Lİ YAN CÜMLELER 1)

Perhaps the weather will get better tomorrow.  Hava belki yarın daha iyi olur.    
How do you know that?  Bunu nereden biliyorsunuz?    
I hope that it gets better.  Umarım, daha iyi olur.     
   


He will definitely come.  O (erkek) mutlaka gelir.    
Are you sure?  Bu kesin mi?    
I know that he'll come.  Geleceğini biliyorum.    
   


He'll definitely call.  O (erkek) mutlaka telefon eder.    
Really?  Sahi mi?    
I believe that he'll call.  Telefon edeceğini zannediyorum.    
   


The wine is definitely old.  Bu şarap muhakkak eskidir.    
Do you know that for sure?  Bunu tam biliyor musunuz?    
I think that it is old.  Eski olduğunu tahmin ediyorum.    
   


Our boss is good-looking.  Şefimiz yakışıklı.    
Do you think so?  Öyle mi?    
I find him very handsome.  Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum.    
   


The boss definitely has a girlfriend.  Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır.    
Do you really think so?  Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?    
It is very possible that he has a girlfriend.  Bir kız arkadaşı olması muhtemel. 

Reklam