Simple Past Tense / Past Perfect Tense (I went / I had gone)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Simple Past Tense / Past Perfect Tense (I went / I had gone)

Bu dersimizde Past Perfect Tense ve Simple Past Tense arasındaki kullanım farklılıkları üzerinde duracağız.

► Past Perfect / Simple Past Farklar 1

Eğer geçmişte olmuş tek bir eylemden bahsediyorsak, genellikle Past Perfect Tense değil, Simple Past Tense kullanırız. 

Examples;

-  I handed the pen to him. (Kalemi onu uzattım.)

- Sorry we're late, we missed the last bus. (Özür dilerim. Son otobüsü kaçırdık.)


► Past Perfect / Simple Past Farklar 2

Aynı cümle içinde Simple Past Tense ve Past Perfect Tense kullanılıyorsa, her zaman için ilk gerçekleşen eylem Past Perfect ile, ikinci gerçekleşen eylem ise Simple Past Tense ile ifade edilir.

Examples;

- When he stopped laughing, everyone left. (Gülmeyi bitirdiğinde, herkes çıktı.)
  Önce o gülmeyi bitirdi, sonra herkes çıktı.

- When he stopped laughing, everyone had left. (Gülmeyi bitirdiğinde herkes çıkmıştı.)
  Önce herkes çıktı, sonra o gülmeyi bitirdi.

- I got up when the phone rang. (Telefon çalınca kalktım)
  Önce telefon çaldı, sonra kalktım.

- I had gone to bed when the phone rang. (Telefon çaldığında yatmıştım.)
  (Önce ben yattım, sonra telefon çaldı.)


► Past Perfect / Simple Past Farklar 3

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için zaman ifadelerini iyi öğrenmek gerekir. Aşağıda bu iki zamanla birlikte kullanılan zaman ifadeleri verilmiştir.

 

AFTER (After + Past Perfect (Simple Past) + Simple Past)

Normal olarak after bağlacından sonra Past Perfect Tense kullanılır.

- After I had drunk coffee, I left home. (Kahve içtikten sonra evden çıktım.)

Bu tür cümlelerde, after bağlacı hangi eylemin daha önce olduğunu gösterdiği için, Past Perfect Tense yerine, Simple Past Tense de kullanılabilir.

- After John wrote the letter, he posted it. (John mektubu yazdıktan sonra gönderdi.)
- After John had written the letter, he posted it.  (John mektubu yazdıktan sonra gönderdi.)

Yukarıdaki iki cümlenin zamanları farklı olmasına rağmen, ikisi de aynı anlamdadır ve farkları yoktur. Çünkü eylemlerin oluş sırası zaten after bağlacının kullanımıyla anlaşılmaktadır.


BEFORE (Before + Simple Past + Pest Perfect (Simple Past)

Normal olarak before bağlacından sonra Simple Past Tense kullanılır. Çünkü before bağlacının bulunduğu eylem, diğer eylemden daha sonra gerçekleşmektedir.

- Before I left home, I had drunk coffee. (Evden çıkmadan önce kahve içmiştim.)

Aynı after bağlacında olduğu gibi, before bağlacı de eylemlerin sıralanışı ile ilgili net bir bilgi verdiği için, bu tür cümlelerin ikisi de Simple Past Tense ile yazılırsa yanlış olmaz.

- Before I came home, I did some shopping. (Eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptım.)
- Before I came home, I had done some shopping. (Eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptım.)

Yukarıdaki iki cümlenin zamanları farklı olmasına rağmen, ikisi de aynı anlamdadır ve farkları yoktur. Çünkü eylemlerin oluş sırası zaten before bağlacının kullanımıyla anlaşılmaktadır.


TILL / UNTIL (Till/Until + Simple Past + Simple Past (Past Perfect)

İki eylemden daha önce yapılmış olanı vurgulanmak istenirse, till bağlacının bulunduğu cümlecik past perfect tense ile ifade edilir. Bu vurgu gerekmiyorsa Simple Past Tense kullanılabilir.

- I didn't turn off the TV until everybody had gone to bed. (Herkes yatana kadar televizyonu kapatmadım.)

- She worked in a bank until she got married. (Evlenene kadar bir bankada çalıştı.)


WHEN (When + Simple Past + Past Perfect)

- When we arrived, my mother had already cooked the dinner. (Eve vardığımızda annem çoktan yemeği hazırlamıştı.)

- My mum had cleaned my room when I arrived home. (Eve vardığımda annem odamı temizlemişti.)


BY THE TIME (By the time + Simple Past + Past Perfect)

- By the time we finished our homework, the film had already finished. (Ödevimizi bitirdiğimizde, film bitmişti.)

- By the time the police arrived the bank, they had escaped. (Polis bankaya ulaştığında, kaçmışlardı.)

SIMPLE PAST AND PAST PERFECT TENSE

 

We use the past perfect tense to talk about a past situation or activity that took place before another past situation or activity.

I realized that you had lied to me about the money.

I called my wife after I had made up my mind. 

 

 We use the past simple if we want to talk about a single action or situation in the past. 

I saw your sister at the party last night.

We left the hotel after midnight. 

 

Look at the sentences below and try to understand the difference. 

 

When he stopped singing, everyone left. (They left after he stopped singing)

When he stopped singing, everyone had left. (They left before he stopped singing)

I went to bed when my dad came home. (My dad came home and then I went to bed) 

I had gone to bed when my dad came home. (I went to bed and then my dad came home.)

 

We can use either the past simple or past perfect when we want to say that one event happened after another using a time expression such as before, by the time, when or after. 

After I finished reading, I went to bed. (Right)
After I had finished reading, I went to bed. (Right)

When Julie did her homework, she turned the TV on. (Right)
When Julie had done her homework, she turned the TV on. (Right)

 

 But we usually prefer to use simple past tense to emphasize that the second event is the result of the first one.

She became famous after she released her first album. 

When the teacher came in, all the children became silent.

Reklam