Speaking Lesson 56 - FEELINGS (DUYGULAR)

Speaking Lesson 56 - FEELINGS (DUYGULAR)
Speaking Lesson 56 - FEELINGS (DUYGULAR)

to feel like / want to  Zevk, haz almak    
We feel like / want to.  Zevk alıyoruz.    
We don't feel like / want to.  Zevk almıyoruz.     
   


to be afraid  Korkmak    
I'm afraid.  Ben korkuyorum.    
I am not afraid.  Korkmuyorum.    
   


to have time  Zamanı olmak    
He has time.  Onun (erkek) zamanı var.    
He has no time.  Onun (erkek) zamanı yok.    
   


to be bored  Canı sıkılmak    
She is bored.  Canı sıkılıyor.    
She is not bored.  Canı sıkılmıyor.    
   


to be hungry  Acıkmak    
Are you hungry?  Aç mısınız? (çoğul)    
Aren't you hungry?  Aç değil misiniz? (çoğul)    
   


to be thirsty  Susamak    
They are thirsty.  Susamışlar.    
They are not thirsty.  Susamamışlar. 

Reklam