Top English Words - Ders 3 (50 kelime)

Top English Words - Ders 3 (50 kelime)
Top English Words - Ders 3 (50 kelime)

already
AZ ÖNCE / ZATEN

also
HEM DE

alter
DEĞİŞTİRMEK

alternative
ALTERNATİF / SEÇENEK

although
1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER

altogether
TÜMÜYLE / HEP BERABER

always
HER ZAMAN

amateur
AMATÖR

amaze
ŞAŞIRTMAK

ambition
HIRS

ambulance
AMBULANS

amend
DÜZELME / AYARLAMA

among
ARASINDA

amount
MİKTAR

amuse
GÜLDÜRMEK

and
VE

angel
MELEK

anger
KIZMAK

angle
AÇI / KÖŞE

angry
KIZGIN

animal
HAYVAN

ankle
AYAK BİLEĞİ

anniversary
YILDÖNÜMÜ

announce
BİLDİRMEK / ÇAĞRIDA BULUNMAK / ANONS

annoy
RAHATSIZ ETMEK / KIZDIRMAK

annual
YILLIK

another
DİĞER / BİR BAŞKA

answer
YANIT

ant
KARINCA

anti
KARŞI / ZIT / TERS

anticipate
1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK

antique
ANTİKA

anxiety
ENDİŞE

anxious
ENDİŞELİ

anxiously
ENDİŞELİ OLMAK

apart
AYRI

apart from
HARİÇ / DIŞINDA

apartment
APARTMAN DAİRESİ

ape
MAYMUN

apologize
ÖZÜR DİLEMEK

apparent
AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN

apparently
BARİZ OLMAK / GÖRÜNMEK

appear
GÖRÜNMEK

appearance
GÖRÜNÜŞ

appetite
İŞTAH

apple
ELMA

applicant
BAŞVURAN

application
BAŞVURU

apply
1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK

appoint
ATAMAK

Reklam