Gerund and Infinitive

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var. YDS'ye hazırlananlar için de zengin kaynak mevcut.
Gerund and Infinitive

İngilizce'de iki fiil peşpeşe geldiği zaman çoğunlukla ya iki fiil arasına to gelir veya ikinci fiile -ing eklenir. Bazı fiillerin peşinden gelen fiillere ise -ing eklenmez ve ikisi arasına to da eklenmez.

Bir fiilden sonra gelen fiilden önce to gelirse buna "infinitive with to", gelmezse "infinitive without to" denir. Eğer fiilden sonra gelen fiile -ing eklenirse buna da "gerund" denir.

 

► Verbs followed by an infinitive with “to”

İlk olarak kendilerinden sonra to alan fiilleri görelim. Bu fiillerin sayısı çoktur, ancak aşağıda İngilizce'de en çok kullanılanlar belirtilmiştir.


to afford : parası yetmek

to appear : görünmek

to attempt : teşebbüs etmek

to claim : iddia etmek

to demand : talep etmek

to determine : karar vermek

to fail : başarısız olmak

to happen : olmak

to hesitate : tereddüt etmek

to hope : ümit etmek

to manage : başarmak

to offer : teklif etmek

to pretend : … gibi davranmak

to promise : söz vermek

to refuse : reddetmek

to seek : aramak

to seem : görünmek

to threaten : tehdit etmek

Examples;

- He appears to have a lot of money. (Çok parası olduğu anlaşılıyor.)

- They failed to finish the work on time. (İşi zamanında bitirmeyi başaramadılar.)

- He threatened to kill me. (Beni öldürmekle tehdit etti.)

- I refused to talk to him. (Onunla konuşmayı reddettim.)


► Verbs followed by an infinitive with “to” or a “question word” + an infinitive with “to :

Bazı fiiller ise kendilerinden sonra "to'lu infinitive" alabildikleri gibi "bir soru kelimesi + to lu infinitive" de alabilirler.

Bu fiillerin en çok kullanılanları şunlardır:

to agree : kabul etmek

to ask : sormak

to arrange : düzenlemek

to decide : karar vermek

to know : bilmek

to learn : öğrenmek

to plan : planlamak

Examples;

- He decided where to stay. (Nerede kalacağına karar verdi.)

- They plan to go to New York. (New York'a gitmeyi planlıyorlar.)

- They planned what to do. (Ne yapacaklarını planladılar.)


► Verbs followed by an infinitive with “to” ar a that clause

Bazı fiiller ise önce bir isim daha sonra ise "to'lu infinitive" veya that'li bir cümlecik alırlar.

to cause : sebep olmak

to declare : ilan etmek

to command : emretmek

to compel : zorlamak

to enable : mümkün kılmak

to encourage : teşvik etmek

to force : zorlamak

to get : yaptırmak

to instruct : öğretmek

to oblige : mecbur etmek

to order : emretmek

to persuade : ikna etmek

to remind : hatırlatmak

to teach : öğretmek

to tell : söylemek

to warn : uyarmak

Examples;

- He commanded the soldiers to fire. (Askerlere ateş etmelerini emretti.)

- They obliged him to resign. (Onu istifa etmesi için zorladılar.)

- She persuaded him to sell his car. (Onu arabasını satması için ikna etti)

- I told Ali to turn on the lights. (Ali'ye ışıkları söndürmesini söyledim.)

- They declared that he was innocent. (Onun suçsuz olduğunu ilan ettiler.)

- He warned me that he would rent the house. (Beni evi kiraya vereceğine dair uyardı.)

- I persuaded them that the change was necessary. (Onları değişikliğin gerekli olduğuna ikna ettim.)

- She told me that she would resign. (Bana istifa edeceğini söyledi.)


► Infinitive of purpose

"to'lu infinitive" (to do) maksat, gaye bildirmek için kullanılar ve "için" anlamına gelir.

- I went to the market to buy some food. (Biraz yiyecek satın almak için pazara gittim.)

Burada "to buy" "satın almak için" anlamına gelir.

Bu cümlelerde için anlamını vermek için sadece to yerine in order to veya so as to da kullanılabilir.

- He left his job in order to look after his mother. (Annesine bakmak için işinden ayrıldı.)
- He left his job so as to look after his mother. (Annesine bakmak için işinden ayrıldı.)


► Verbs followed by an infinitive with to or a gerund

Bazı fiillerden sonra ise hem gerund ( doing ) hem de infinitive ( to do ) gelebilir. Bu fiillerden bazılarının ardından doing veya to do gelmesi anlamı değiştirmez, bazılarında ise anlamı değiştirir. Şimdi bu fiilleri tek tek görüp örnekler verelim.

STOP

Bırakmak, vazgeçmek, kesmek manalarında olduğu zaman kendisinden sonra gelen fiil -ing takısı alır.

- My father is a heavy smoker. (Babam çok sigara içen birisidir.)

- He can't stop smoking. (Sigara içmeyi bırakamaz.)

- Stop laughing. (Gülmeyi kes.)

 

Bu fiil "durmak" manasında kullanılınca to'lu fiil gelir.

- We stopped to have something to drink and eat. (Bir şeyler yemek içmek için durduk.)

 

TRY

Denemek manasında olunca kendisinden sonra gelen fiil -ing alır.

- You can't start this car like this. Why don't you try pushing(Bu arabayı böyle çalıştıramazsın. Niçin itmeyi denemiyorsun?)

 

Bu fiil uğraşmak, çabalamak manasında olunca peşinden to'lu fiil gelir.

- They are trying to push the car to start. (Arabayı çalıştırmak için etmeye uğraşıyorlar.)

 

GO ON

 

(Yarım kalan) birşeyi yapmaya devam etmek manasında kullanılınca peşinden gelen fiil gerund olur.

- They went on reading about birds. (Kuşlar hakkında okumaya devam ettiler.)
O zaten kuşlar hakkında kitap okuyordu ve yine aynı mevzuya devam etti.

- They went on to read about birds. (Okumalarına ( kuşlar konusuyla ) devam ettiler.)
Zaten okuyordular şimdi de kuşlar konusuna geçtiler.

 

REMEMBER

Hatırlamak manasında kullanılınca gerund gelir.

- I remember sleeping in this room twenty years ago. (Yirmi yıl önce bu odada uyuduğumu hatırlıyorum.)

Akılda tutmak, akla gelmek manasında kullanılınca "to'lu fiil" gelir.

- I remembered to tell him about it only when I saw him. (Ona o mevzudan bahsetmek onu görünce aklıma geldi.)

 

FORGET

Yapılmış olan bir şey unutulduğu zaman gerund kullanılır.

- How honest you are! I have forgetten giving you some money. (Ne kadar dürüstsün! Sana para verdiğimi unutmuşum.)

 

Yapılacak olan birşey unutulduğu zaman to'lu infinitive gelir.

- I have forgetten to give him some money. (Ona para vermeyi unuttum, para verilmedi.)

 

REGRET

Pişman olmak manasında kullanılınca kendisini gerund takip eder.

- I regret laughing at the lame boy when he fell to the ground. (Topal çocuğa yere düştüğü zaman güldüğüme pişmanım.)

 

Özellikle kötü haber verirken, teessüf etmek, üzüntü duymak, eseflenmek manalarında kullanılınca peşinden infinitive gelir.

- We regret to inform you that your cad died. (Üzülerek bilgi vermek durumundayız ki kediniz öldü.)

 

AFRAID

 

Sadece korkma duygusunu ifade etme durumlarında of ve gerund gelir.

- He was afraid of riding horses when he was a child. (Çocukken ata binmekten korkardı.)
Ata binmekten korkuyor, fakat biz onun kesinlikle ata binmediği manasını çıkartamıyoruz.


Korkudan dolayı bir şey yapılamıyorsa bu durumlar infinitive ile anlatılır.

- He was afraid to ride horses when he was a child. (Çocukken ata binmekten korkardı. Ve binmezdi.)

 

AGREE

Birisinin bir şey yapmasına rıza göstermek manasında olunca gerund gelir. Bu daha çok agree to yapısıdır.

- The teacher agreed to my listening to him. (Öğretmen benim kendisini dinlememe rıza gösterdi.)


Bir şey yapmayı kabul etmek manasında kullanılınca kendisinden sonra to infinitive gelir.

- I think he will agree to study with me tomorrow. (Sanırım yarın benimle ders çalışmayı kabul edecek.)

 

MEAN

Demek manasında kullanılınca gerund kullanılır. (Cümlenin öznesi insan olamaz.)

- The new Prime Minister is determined to end the anarchy and smuggling. Perhaps it will mean getting exhausted or getting killed by outlaws. But he seems fearless. (Yeni başbakan anarşi ve kaçakçılığa son vermeye kararlı. Belki ( o ) yıpranmak ya da öldürülmek demek olacak. Fakat o korkusuz görünüyor.)

 

Kastetmek, demek istemek, anlamına gelmek, niyetinde olmak manalarında kullanılıncaa to'lu infinitive kullanılır.

- He means to earn as much money as he could buy a house before he returns. (Dönmeden evvel ev alacak parayı biriktirmek niyetinde.)

 

PROPOSE

Önermek manasında kullanılınca gerund kullanılır.

- The nughty boy proposed playing till morning. (Yaramaz çocuk sabaha kadar oynamayı önerdi.)


Niyetinde olmak, niyet taşımak manasında olunca to infinitive kullanılır.

- The children proposed to play till morning. (Sabaha kadar oynama niyetindeydi çocuklar.)

 

LOVE, LIKE, HATE, PREFER

Tek başlarına kullanıldıkları zaman gerund takip eder.


- The students love talking to their teachers. (Çocuklar öğretmenleriyle konuşmayı severler.)

- Do you like eating dessert? (Tatlı yemekten hoşlanır mısın?)

- I hate waiting at dinner table. (Yemek masasında beklemekten nefret ederim.)

- Boys prefer playing with guns. (Erkek çocuklar silahlarla oynamayı tercih ederler.)

 

Would ile kullanıldıklarında infinitive kullanılır. (would / like / love /prefer / hate)

- The students would love/like to talk to their teachers. (Öğretmenler öğrencileriyle konuşmayı severler.)

- I'd hate to wait at dinner table. (Yemek masasında beklemek hoşuma gitmiyor.)

- I'd prefer to stay here. (Burada kalmayı tercih ederim.)

 

LIKE

Doğru bulmak manasında kullanıldığı zaman to infinitive ile, hoşlanmak, sevmek manalarında kullanıldığı zaman gerund ile kullanılır.

- Our neighbour's wife likes to see the doctor once a month. (Komşumuzun karısı ayda bir doktora gitmeyi doğru bulur.)

- I don't like to climb mountains. (Dağlara tırmanmayı uygun görmüyorum.)

 

CARE

Umursamak, kafasına takmak, endişe etmek gibi manalarda kullanıldığı zaman gerund ile kullanılır.

- If you promise to help me sir, I don't care going to prison. (Bana yardım etmeye söz verirseniz bayım, hapse gitmek umurumda bile değil.)


Meyli olmak, pek sevmek, özel ilgi duymak manalarında olunca infinitive ile kullanılır.

- Children today don't care to play outside. They would care to play computer games. (Bugünün çocukları dışarıda oynamayı sevmiyor, bilgisayar oyunu oynamak istiyorlar.)

 

ADVISE, RECOMMEND, ALLOW, PERMIT

İlgili şahıslardan bahsedilmezse gerund kullanılır.

- They advised giving up the work. (İşi bırakmayı tavsiye ettiler.)

- The rules don't allow the workers to sleep during the working hours. (Kurallar işçilerin çalışma saatleri esnasında uyumalarına müsaade etmez.)

 

BEGIN, START, CONTINUE, CEASE

Hem gerund ve hem de to infinitive ile kulanılabilirler.

- I began to study at noon. (Ders çalışmaya öğlende başladım.)
    (started studying)

- The workers continued to work. (İşçiler çalışmaya devam ettiler.)
                                      (working)

- People never cease to worry about themselves. (İnsanlar kendileri hakkında endişelenmeyi hiç bırakmazlar.)
                                    (worrying)

 

ATTEMPT, INTEND

Bu fiil hem gerund ve hem de infinitive ile kullanılabilirler.

- I'll attempt to finish it today. (Bugün onu bitirmeye teşebbüs edeceğim.)
                      (finishing)

- I intend to finish it today. (Bugün onu bitirme niyetindeydim.)
                 (finishing)


► Verbs followed by an infinitive without to

Make ve let fiilleri ise kendilerinden sonra gelen fiillere ne "-ing" ne de "to" aldırırlar. Gelen fiil yalın halde bulunur.


- The boy made us laugh. (Çocuk bizi güldürdü.)

- I can't make my son eat anything. (Oğluma hiçbir şey yediremiyorum.)

- The woman made her daughter wash the dishes. (Kadın kızına bulaşıkları yıkattı.)

- The man didn't let his son go out. (Adam oğlunun dışarı çıkmasına izin vermedi.)

- Please let me stay here. (Lütfen burada kalmama izin verin.)

- They never let me speak. (Benim konuşmama hiç izin vermezler.)


► Verbs followed by a gerund or an infinitive without do

Hear, watch, feel, notice ve see fiillerden sonra bir nesne geldiği zaman daha sonra gelen fiil ise ya yalın halde hiçbir ek almadan gelir veya -ing eki alır.

Eğer fiilin tamamını duyar, seyreder, hisseder, farkeder veya görürsek gelen fiil yalın halde hiçbir ek almadan gelir.

Examples;

- I saw him open the door and enter the room. (Onun kapıyı açtığını ve odaya girdiğini gördüm.)

- I watched the children play. (Çocukların oynamasını seyrettim.)

- I heard him start the car and drive away. (Onun arabayı çalıştırdığını ve uzaklaştığını duydum.)

 

Eğer fiilin tamamını değil de bir kısmını duyar, seyreder, hisseder, farkeder veya görürsek gelen fiil -ing eki alır.


- They saw me playing football. (Beni futbol oynarken gördüler.)

- I felt someone following us. (Birisinin bizi takip ettiğini hissettim.)

- I heard them talking about me. (Onları benim hakkımda konuşurken duydum.)


► Verbs following by a gerund

Şimdi de kendilerinden sonra gelen fiillere -ing aldıran fiilleri görelim.

to appreciate : takdir etmek

to avoid : kaçınmak

to delay : geciktirmek

to detest : iğrenmek

to dislike: hoşlanmamak

to enjoy : hoşlanmak

to escape : kaçmak

to excuse : affetmek

to finish : bitirmek

to forgive : affetmek

to involve : gerektirmek

to keep : sürdürmek

to mind : itirazı olmak

to miss: özlemek

to pardon : affetmek

to postpone : ertelemek

to practise : alıştırma yapmak

to prevent : engel olmak

to resist : direnmek

to risk : göze almak

 

Examples;

- He dislikes going to bed late. (Geç yatmaktan hoşlanmaz.)

- I enjoy watching war films. (Savaş filmleri seyretmekten hoşlanırım.)

- They finished painting the house at 5 o'clock. (Evi boyamayı saat 5′te bitirdiler.)

- They postponed going to Italy. (İtalya'ya gitmeyi ertelediler.)


► Gerunds after prepositions

Prepositionlardan sonra gelen fiillere de -ing eklenir.

- She is interested in swimming. (O yüzmeyle ilgilenir.)

- You should give up smoking. (Sigara içmeyi bırakmalısın.)

- I am tired of waiting for him. (Onu beklemekten bıktım.)

- They succeeded in finding the murderer. (Katili bulmayı başardılar.)

- He is thinking of buying a new car. (Yeni bir araba satın almayı düşünüyor.)


► Verbs followed by a gerund or a that clause

Bazı fiiller kendilerinden sonra gelen fiillere -ing aldırırlar veya that'li bir kalıp ile kullanılırlar. Bu fiillerin en çok kullanılanları şunlardır.

to admit : kabul etmek, itiraf etmek

to anticipate : ummak

to imagine : hayal etmek

to mention : bahsetmek

to propose : önermek

to recall : hatırlamak

to suggest : teklif etmek

 

Examples;

- She admitted breaking the window. (Camı kırdığını itiraf etti.)
- She admitted that she had broken the window. (Camı kırdığını itiraf etti.)

- He suggested going to the theatre. (Tiyatroya gitmeyi teklif etti.)
- He suggested that they should sell the house. (Onlara evi satmalarını teklif etti.)


► Infinitive as an Subject

To'lu infinitive özne olarak da kullanılabilir ama bu pek yaygın değildir.

- To learn a foreign language isn't very easy. (Yabancı dil öğrenmek pek kolay değildir.)

- To drive on icy roads is dangerous. (Buzlu yollarda araba kullanmak tehlikelidir.)

- To find your brother in Istanbul sems impossible. İstanbul'da (Kardeşini bulmak imkansız görünüyor.)


► Gerund as a subject

Gerund (-ing ) ise özne olarak genel anlamda yaygın olarak kullanılır.

- Watching a film is easier then reading a book. (Film seyretmek kitap okumaktan daha kolaydır.)

- Working at night is tiring. (Geceleyin çalışmak yorucudur.)

- Living in a large city is extremely difficult. (Büyük bir şehirde yaşamak son derece zordur.)


► Gerund as an adjective

Gerund (-ing) ayrıca sıfat olarak da kullanılabilir.


- I need some cleaning fluid. (Temizleyici sıvıya ihtiyacım var.)

- The film was very boring. (Film çok sıkıcıydı.)

- Do you know that crying child? (Şu ağlayan çocuğu tanıyor musun?)

- This machine is fascinating. (Bu makina büyüleyici.)


► Perfect Infinitive

Perfect infinitive have + Verb3 yani have ve fiilin üçüncü halinin kullanılmasıdır. Perfect infinitive in en yaygın kullanımı modal auxiliary denilen yardımcı fiillerle kullanımıdır.

Perfect infinitive ayrıca başına to alarak bazı kalıplarda kullanılır. Bunlardan birincisi was / were ile geçmişte yapılması gerekip yapılmayan işleri anlatmakta kullanılır.

Examples;

- They were to have been here yesterday. (Onların dün burada olmaları gerekirdi.)

- He was to have repaired the car last week. (O geçen hafta arabayı tamir etmeliydi.)

 

Perfect infinitive yine buna benzer bir anlama would (should) like'tan sonra kullanıldığında gelir.

Examples;

- I should like to have seen that film. (O filmi görmüş olmayı isterdim.)

- He would like to have visited the museum. (Müzeyi ziyaret etmiş olmayı isterdi.)

Perfect infinitive, appear, seem, happen, pretend fiillerinden sonra kullanıldığında perfect infinitive de geçen fiilin, asıl fiilden daha önce meydana geldiğini gösterir.

Examples;

- He seems to have studied a lot. (Çok çalışmış görünüyor.)

- She appears to have forgetten the party. (Partiyi unutmuş görünüyor.)

- He pretended to have done his homework. (Ödevini yapmış gibi davrandı.)

Perfect infinitive believe, know, say, suppose gibi fiillerle passive cümlelerde işin daha önce olduğunu göstermek için kullanılır.


► Verbs followed by a gerund or a passive infinitive

It needs, it requires, it wants ya gerund ya da infinitive‘in passive şekliyle kullanılır.

- The car needs/requires/wants washing. (Arabanın yıkanması lazım.)

- The car needs/requires/wants to be washed. (Arabanın yıkanması lazım.)
 

Need fiili şahıs öznelerle kullanıldığı zaman infinitive kullanılır.

- We need to go to the country and have a picnic. (Şehir dışına gidip piknik yapmamız lazım.)

Reklam