Subject Pronouns (I, you, he)

İngilizce Eğitim Online English İngilizce gramer ingilizce kelime öğrenme ingilize quizler ingilizce sınavlar ingilizce kurs ingilizce ödev ingilizce ders ingilizce çeviri ingilizce öğrenmek ingilizce dersler ingilizce dinleme ingilizce okuma ingilizce konuşma ingilizce kelime öğrenme İNGİLİZCE EĞİTİM ONLINE İNGİLİZCE İNGİLİZCE KURS
Subject Pronouns (I, you, he)

İngilizce'de ilk olarak öğrenilmesi gereken temel kelimeler zamirlerdir. Bu kelimeler Türkçe'de olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve "zamir" diye adlandırılır.

Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Cümlenin "öznesi" konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir görevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

I (Ben)
You (Sen)
He (Erkekler için O)
She (Kadınlar için O)
It (Cansız / hayvanlar için O)
We (Biz)
You (Siz)
They (Onlar)


Zamirler, konuşulan kişinin kim olduğu belli olduğu durumlarda, ismi tekrarlamamak için de kullanılır.

Aşağıdaki örneklerde, cümle içindeki ismin yerini alan şahıs zamirlerini inceleyiniz.

John (He)
Mary (She)
John and Mary (They)
John, Mary and me (We)
My dog (It)
My dog and cat (They)
My dog, cat and you (You)
My dog, cat and me (We)
You and Joe (You)
Joe and Michelle (They)

Examples;

- George is a doctor. He lives in New Jersey. (George bir doktordur. O New Jersey'de yaşar.)

- My sister Mary is a real runner. She runs 10 miles every day. (Kız kardeşim Mary gerçek bir koşucudur. Günde 10 mil koşar.) 

- My brother is a doctor. He works in a hospital in the city center. (Erkek kardeşim doktordur. O şehirde bir hastanede çalışıyor.)


Birinci tekil şahıs olan I (Ben) cümle içinde her zaman büyük harfle yazılır.        

Examples;

- I am an English teacher. (Ben bir İngilizce öğretmeniyim.)

- I will be your assistant during the project. (Proje boyunca asistanınız olacağım.)

- Can I ask you a question? (Bir soru sorabilir miyim?)

- Shall I open the window? (Camı açayım mı?)


İngilizce'de ikinci tekil şahıs olan "you" hem "sen" hem de "siz anlamında kullanılabilir.

Hangi anlamda kullanıldığını anlamak için cümlenin geneline bakmak gerekmektedir.

Example: 

- How are you? (Nasılsın? / Nasılsınız?)
(Bu cümlenin muhatabı olan bir kişiyse "sen", birden fazla kişiyse "siz" olarak çevrilir.)

Reklam