When and How Long

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
When and How Long

"When" soru kelimesi Simple Past Tense ile, "How long" soru kalıbıysa Present Perfect Tense veya Present Perfect Continuous Tense ile kullanılır. Aşağıdaki örneklerde iki kullanımın farkına bakın.

Examples;

A- When did it start snowing? (Kar yağışı ne zaman başladı?)
B- It started snowing two hours ago. (Kar yağışı iki saat önce başladı.)

Bu örnekte kar yağışının tam olarak ne zaman başladığı sorulmaktadır. Bu yüzden hem soruda, hem de cevapta Simple Past Tense kullanılmıştır.


A- How long has it been snowing? (Ne zamandır kar yağıyor?)
B- It has been snowing for two hours. (İki saattir kar yağıyor.)

Bu örnekte ise kar yağışının başlangıcı ve ne kadar zamandır devam ettiği sorulmaktadır. Bu yüzden hem soruda, hem de cevapta Present Perfect Continuous Tense kullanılmıştır. Ayrıca kurulan cümleden, kar yağışının henüz bitmediği de anlaşılmaktadır.

More Examples

A- When did you first meet your girlfriend? (Kız arkadaşınla ilk ne zaman tanıştın?)
B- I met her two years ago. (Onunla iki sene önce tanıştım.)

A- How long have you known your girlfriend? (Kız arkadaşını ne zamandır tanıyorsun?)
B- I have konwn her for 10 years. (Onu on yıldan beri tanıyorum.)

A- When did you get married? (Ne zaman evlendiniz?) 
B- We got married 20 years ago. (20 yıl önce evlendik.)

A- How long have you been married? (Ne kadar zamandır evlisiniz?)
B- We have been married for 20 years. (Yirmi yıldır evliyiz.)

Reklam