Speaking Lesson 4 - AT SCHOOL (OKULDA)

Speaking Lesson 4 - AT SCHOOL (OKULDA)
Speaking Lesson 4 - AT SCHOOL (OKULDA)

Where are we?  Neredeyiz?    
We are at school.  Okuldayız.    
We are having class / a lesson.  Dersimiz var.     
   


Those are the school children.  Bunlar öğrencidir.    
That is the teacher.  Bu, öğretmen. (kadın için)    
That is the class.  Bu, sınıf.    
   


What are we doing?  Ne yapıyoruz?    
We are learning.  Öğreniyoruz.    
We are learning a language.  Bir dil öğreniyoruz.    
   


I learn English.  Ben İngilizce öğreniyorum.    
You learn Spanish.  Sen İspanyolca öğreniyorsun.    
He learns German.  0 (erkek) Almanca öğreniyor.    
   


We learn French.  Biz Fransızca öğreniyoruz.    
You all learn Italian.  Siz İtalyanca öğreniyorsunuz.    
They learn Russian.  Onlar Rusça öğreniyorlar.    
   


Learning languages is interesting.  Dil öğrenmek ilginçtir.    
We want to understand people.  İnsanları anlamak istiyoruz.    
We want to speak with people.  İnsanlar ile konuşmak istiyoruz. 

Reklam