Verbs Advanced (İleri Düzey)

İngilizce ileri düzey fiiller (630 kelime)
Verbs Advanced (İleri Düzey)

Accept
kabul etmek

Add
eklemek

Admire
hayran olmak

Admit
itiraf etmek

Advise
tavsiye etmek

Afford
karşılamak

Agree
aynı fikirde olmak

Alert
alarma geçirmek

Allow
izin vermek

Amuse
eğlendirmek

Analyse
incelemek

Announce
duyurmak

Annoy
rahatsız etmek

Answer
cevap vermek

Apologise
özür dilemek

Appear
gözükmek

Applaud
alkışlamak

Appreciate
memnun olmak

Approve
onaylamak

Argue
tartışmak

Arrange
düzenlemek

Arrest
tutuklamak

Arrive
varmak

Ask
sormak

Attach
iliştirmek

Attack
saldırmak

Attempt
girişimde bulunmak

Attend
katılmak

Attract
çekmek

Avoid
sakınmak

Back
geriye gitmek

Bake
pişirmek

Balance
dengelemek

Ban
yasaklamak

Bang
vurmak/çarpmak

Bare
açığa çıkarmak

Bat
sopayla vurmak

Bathe
banyo yapmak

Battle
savaşmak

Beam
parıldamak

Beg
özür dilemek

Behave
davranmak

Belong
ait olmak

Bleach
ağartmak

Bless
kutsamak

Blind
körleştirmek

Blink
göz kırpmak

Blot
lekelemek

Blush
utançtan kızarmak

Boast
böbürlenmek

Boil
kaynamak

Bolt
irkilmek

Bomb
bombalamak

Book
rezervasyon yapmak

Bore
canını sıkmak

Borrow
ödünç almak

Bounce
zıplamak

Bow
reverans yapmak

Box
yumruklaşmak

Brake
fren yapmak

Branch
dallanmak

Breathe
nefes almak

Bruise
çürütmek

Brush
fırçalamak

Bubble
fokurdamak

Bump
toslamak

Burn
yanmak

Bury
gömmek

Buzz
vızıldamak

Calculate
hesaplamak

Call
aramak

Camp
kamp yapmak

Care
önemsemek

Carry
taşımak

Carve
oymak

Cause
neden olmak

Challenge
meydan okumak

Change
değiştirmek

Charge
şarj etmek

Chase
kovalamak

Cheat
aldatmak

Check
kontrol etmek

Cheer
tezahürat yapmak

Chew
çiğnemek

Choke
tıkamak

Chop
doğramak

Claim
iddia etmek

Clap
alkışlamak

Clean
temizlemek

Clear
temizlemek

Clip
tutturmak

Close
kapatmak

Coach
yetiştirmek/çalıştırmak

Coil
dolanmak

Collect
biriktirmek

Colour
renklendirmek

Comb
taramak

Command
emir vermek

Communicate
iletişim kurmak

Compare
karşılaştırmak

Compete
yarışmak

Complain
yakınmak

Complete
tamamlamak

Concentrate
konsantre olmak

Concern
kaygılandırmak

Confess
itiraf etmek

Confuse
kafasını karıştırmak

Connect
bağlamak

Consider
hesaba katmak

Contain
içermek

Continue
devam etmek

Copy
kopyalamak

Correct
düzeltmek

Cough
öksürmek

Count
saymak

Cover
örtmek

Crack
çatlamak/çatlatmak

Crash
gürültüyle çarpma

Crawl
emeklemek

Cross
öbür tarafa geçmek

Crush
ezmek

Cry
ağlamak

Cure
tedavi etmek

Curl
kıvrılmak/bükülmek

Curve
eğmek/eğilmek

Cycle
bisiklet sürmek

Dam
set çekmek

Damage
hasar vermek

Dance
dansetmek

Dare
cüret etmek

Decay
bozmak/çürütmek

Deceive
aldatmak

Decide
karar vermek

Decorate
dekore etmek

Delay
gecikmek/geciktirmek

Delight
zevk vermek

Deliver
teslim etmek

Depend
bağlı olmak

Describe
tanımlamak

Desert
terketmek

Deserve
layık olmak

Destroy
mahvetmek

Detect
tespit etmek

Develop
geliştirmek

Disagree
aynı fikirde olmamak

Disappear
gözden kaybolmak

Disapprove
tasvip etmemek

Disarm
silahsızandırmak

Discover
keşfetmek

Dislike
hoşlanmamak

Divide
bölmek

Double
iki misli yapmak

Drag
sürüklemek

Drain
akıtmak/akmak

Dream
rüya görmek/hayal kurmak

Dress
giyinmek

Drip
damlamak

Drop
düşürmek

Drown
boğulmak

Drum
davul çalmak

Dry
kurumak/kurutmak

Dust
tozunu almak

Earn
kazanmak

Educate
eğitmek

Embarrass
utandırmak

Employ
iş vermek

Empty
boşaltmak

Encourage
cesaretlendirmek

End
bitirmek

Enjoy
zevk almak

Enter
girmek

Entertain
eğlendirmek

Escape
kaçmak

Examine
muayene etmek

Excite
heyecanlandırmak

Excuse
bağışlamak

Exercise
egzersiz yapmak

Exist
var olmak

Expand
genişletmek

Expect
ummak/beklemek

Explain
açıklamak

Explode
patlamak

Extend
erişmek/yayılmak

Face
yüzleşmek

Fade
solmak

Fail
başarısız olmak

Fancy
imgelemek

Fasten
bağlamak/tutturmak

Fax
faks çekmek

Fear
korkmak

Fence
çitle çevirmek

Fetch
gidip getirmek

File
dosyalamak

Fill
doldurmak

Film
film çekmek

Fire
tutuşturmak/ateş etmek

Fit
(giysi) uymak

Fix
sabitlemek/belirlemek

Flap
kanat çırpmak

Flash
birden parlamak

Float
batmadan yüzmek

Flood
su basmak

Flow
akmak

Flower
çiçek açmak

Fold
katlamak

Follow
takip etmek

Fool
kandırmak

Force
zorlamak

Form
biçimlendirmek

Found
inşa etmek

Frame
çerçevelemek

Frighten
korkutmak

Fry
kızartmak

Gather
toplanmak

Gaze
gözünü dikerek bakmak

Glow
ışık vermek

Glue
yapıştırmak

Grab
kavramak

Grate
rendelemek

Grease
yağlamak

Greet
selamlamak/karşılamak

Grin
sırıtmak

Grip
sımsıkı tutmak

Groan
inlemek

Guarantee
garanti vermek

Guard
korumak

Guess
tahmin etmek

Guide
kılavuzluk etmek

Hammer
çekiçle vurmak

Hand
uzatmak

Handle
başa çıkmak/yönetmek

Hang
asmak

Happen
olmak

Harass
usandırmak

Harm
zarar vermek

Hate
efret etmek

Haunt
(cin

Head
başı çekmek

Heal
iyileşmek

Heap
kümelemek

Heat
ısıtmak

Help
yardım etmek

Hook
çengellemek

Hop
hoplamak

Hope
ümit etmek

Hover
havada durmak

Hug
kucaklamak

Hum
vızıldamak

Hunt
avlanmak

Hurry
acele etmek

Identify
teşhis etmek

Ignore
önemsememek

Imagine
hayal etmek

Impress
etkilemek

Improve
geliştirmek

Include
içermek

Increase
artmak

Influence
etkilemek

Inform
bilgilendirmek

Inject
iğne yapmak

Injure
incitmek/yaralamak

Instruct
talimat vermek

Intend
niyet etmek

Interest
ilgi uyandırmak

Interfere
yoluna çıkmak/engellemek

Interrupt
yarıda kesmek

Introduce
tanıştırmak

Invent
bulmak/keşfetmek

Invite
davet etmek

Irritate
kızdırmak

Itch
kaşımak

Jail
hapsetmek

Jam
sıkıştırmak/tıkamak

Jog
dürtmek/itmek

Join
katılmak

Joke
şaka yapmak

Judge
yargılamak

Juggle
hile yapmak

Jump
zıplamak

Kick
tekmelemek

Kill
öldürmek

Kiss
öpmek

Kneel
diz çökmek

Knit
örmek

Knock
vurmak

Knot
düğümlemek

Label
etiketlemek

Land
iniş yapmak

Last
sürmek

Laugh
gülmek

Launch
(roket) fırlatmak

Learn
öğrenmek

Level
düzleştirmek

License
ruhsat vermek

Lick
yalamak

Lie
yalan söylemek

Lighten
aydınlatmak

Like
hoşlanmak

List
listelemek

Listen
dinlemek

Live
yaşamak

Load
yüklemek

Lock
kilitlemek

Long
can atmak

Look
bakmak

Love
sevmek

Man
adam vermek

Manage
yönetmek

March
uygun adım yürümek

Mark
işaretlemek

Marry
evlenmek

Match
eşleştirmek

Mate
çiftleşmek

Matter
önemli olmak

Measure
ölç mek

Meddle
burnunu sokmak

Melt
erimek

Memorise
ezberlemek

Mend
tamir etmek

mess up
dağıtmak

milk
süt sağmak

mine
maden işletmek

miss
özlemek/kaçırmak

mix
karıştırmak

moan
sızlanmak

moor
palamarla bağlamak

mourn
yasını tutmak

move
taşınmak

muddle
karıştırmak

mug
saldırıp soymak

multiply
çoğalmak

murder
cinayet işlemek

nail
çivilemek

name
ad vermek

need
ihtiyaç duymak

nest
yuva yapmak

nod
başını sallamak

note
not etmek

notice
farkına varmak

number
numaralamak

obey
itaat etmek

object
itiraz etmek

observe
incelemek

obtain
elde etmek

occur
meydana gelmek

offend
gücendirmek

offer
teklif etmek

open
açmak

order
ısmarlamak

overflow
taşmak

owe
borcu olmak

own
sahip olmak

pack
paket yapmak

paddle
sude gezinmek

paint
boyamak

park
park etmek

part
ayırmak/ayrılmak

pass
geçmek

paste
yapıştırmak

pat
hafifçe vurmak

pause
duraklamak

peck
gagalamak

peel
kabuğunu soymak

peep
röntgenlemek

perform
temsil etmek

permit
izin vermek

phone
telefon açmak

pick
seçmek/ayırmak

pinch
çimdiklemek

pine
güçten düşmek

place
yerleştirmek

plan
planlamak

plant
yerleştirmek/ekmek

play
oynamak

please
memnun etmek

plug
tıkamak

point
işaret etmek

poke
sokmak/dürtmek

polish
parlatmak/cilalamak

pop
yerinden fırlamak

possess
sahip olmak

post
postalamak

pour
doldurmak

practise
pratik yapmak

pray
dua etmek

preach
vaaz etmek

prefer
tercih etmek

prepare
hazırlamak

present
takdim etmek/sunmak

preserve
korumak/saklamak

press
sıkıştırmak

prevent
önlemek

prick
iğnelemek

print
basmak

produce
üretmek

program
programlamak

promise
söz vermek

protect
korumak

provide
sağlamak

pull
çekmek

pump
pompalamak

punch
yumruk atmak

puncture
delik açmak

punish
cezalandırmak

push
itmek

question
soru sormak

queue
kuyruğa girmek

race
yarışmak

radiate
ışık saçmak

rain
yağmur yağmak

raise
kaldırmak

reach
ulaşmak

realise
farkına varmak

receive
teslim almak

recognise
tanımak/takdir etmek

record
kaydetmek

reduce
azaltmak/indirmek

reflect
yansıtmak

refuse
reddetmek

regret
ihmal etmek

reign
saltanat sürmek

reject
reddetmek/atmak

rejoice
sevinmek

relax
rahatlamak

release
serbest bırakmak

rely
itimat etmek

remain
kalmak

remember
hatırlamak

remind
hatırlatmak

remove
çıkarmak/temizlemek

repair
tamir etmek

repeat
tamir etmek

replace
eski yerine koymak

reply
karşılık vermek

report
haber vermek

reproduce
üretmek

request
rica etmek

rescue
kurtarmak

retire
emekli olmak

return
dönmek/geri vermek

rhyme
ile uyak oluşturmak

rinse
durulamak

risk
risk almak

rob
soymak/çalmak

rock
sallamak

roll
yuvarlamak

rot
çürümek

rub
ovalamak

ruin
harab etmek

rule
hükmetmek

rush
acele etmek

sack
işten atmak

sail
yelken açmak

satisfy
hoşnut etmek

save
kurtarmak

saw
testere ile kesmek

scare
korkutmak

scatter
serpmek/dağıtmak

scold
azarlamak

scorch
kavurmak

scrape
kazımak

scratch
tırmalamak

scream
çığlık atmak

screw
vidalamak

scribble
çiziktirmek

scrub
fırçalamak/ovalamak

seal
mühürlemek

search
araştırmak

separate
ayırmak

serve
hizmet etmek

settle
yerleşmek

shade
gölgelemek

share
paylaşmak

shave
traş olmak

shelter
barındırmak

shiver
ürpermek

shock
şok etmek

shop
alışveriş yapmak

shrug
omuz silkmek

sigh
iç çekmek

sign
imzalamak

signal
işaret vermek

sin
günah işlemek

sip
yudumlamak

ski
kayak yapmak

skip
zıplamak/sekmek

slap
tokatlamak

slip
kaymak

slow
yavaşlamak

smash
parçalamak

smell
koklamak

smile
gülümsemek

smoke
sigara içmek

snatch
kapmak/kavramak

sneeze
aksırmak

sniff
burnunu çekmek/koklamak

snore
horlamak

snow
kar yağmak

soak
iyice ıslanmak

soothe
yatıştırmak

sound
ses çıkarmak

spare
esirgemek

spark
kıvılcım saçmak

sparkle
parıldamak

spell
hecelemek

spill
dökmek

spoil
berbat etmek

spot
beneklemek/lekelemek

spray
püskürtmek

sprout
filizlenmek

squash
ezmek/sıkıştırmak

squeak
gıcırdamak

squeal
ciyaklamak

squeeze
sıkmak/ezmek

stain
lekelemek

stamp
damgalamak

stare
dik dik bakmak

start
başlamak

stay
kalmak

steer
dümen kullanmak

step
adım atmak

stir
kıpırdamak/karıştırmak

stitch
dikiş dikmek

stop
durmak

store
depolamak

strap
kayışla bağlamak

strengthen
güçlendirmek

stretch
germek

strip
soymak

stroke
okşamak

stuff
doldurmak/tıkmak

subtract
eksiltmek

succeed
başarmak

suck
emmek

suffer
ıstırap çekmek

suggest
tavsiye etmek

suit
uymak

supply
tedarik etmek

support
desteklemek

suppose
varsaymak/zannetmek

surprise
şaşırmak

surround
kuşatmak

suspect
şüphelenmek

suspend
askıya almak/asmak

switch
değiştirmek/düğmeye basmak

talk
konuşmak

tame
evcilleştirmek

tap
kullanmak

taste
tadına bakmak

tease
alay etmek

telephone
telefon etmek

tempt
ayartmak

terrify
çok korkutmak

test
test etmek

thank
teşekkür etmek

thaw
erimek/yakınlaşmak

tick
tik koymak

tickle
gıdıklamak

tie
bağlamak

time
zamanlamak

tip
bahşiş vermek

tire
yormak/yorulmak

touch
dokunmak

tour
dolaşmak

tow
yedekte çekmek

trace
izini sürmek

trade
ticaret yapmak

train
eğitmek

transport
nakletmek

trap
tuzağa düşürmek

travel
seyahat etmek

treat
muamele etmek

tremble
titremek

trick
aldatmak

trip
çelme takmak

trot
tırıs gitmek

trouble
rahatsız etmek

trust
güvenmek

try
denemek

tug
şiddetle çekmek

tumble
yuvarlanmak

turn
dönmek

twist
bükmek/kıvırmak

type
daktilo ile yazmak

undress
soyunmak

unite
birleşmek/birleştirmek

unlock
kilidini açmak

unpack
(bavul) açmak

use
kullanmak

vanish
gözden kaybolmak

visit
ziyaret etmek

wail
feryat etmek

wait
beklemek

walk
yürümek

wander
volta atmak

want
istemek

warm
ısınmak/heyecanlandırmak

warn
uyarmak

wash
yıkamak

waste
ziyan etmek

watch
seyretmek

water
sulamak

wave
sallamak/sallanmak

weigh
tartmak/çekmek

welcome
hoş karşılamak

whine
haykırmak

whip
kırbaçlamak

whirl
fırıl fırıl dönmek

whisper
fısıldamak

whistle
ıslık çalmak

wink
göz kırpmak

wipe
silmek

wish
dilemek

wobble
sallanmak/bocalamak

wonder
hayret etmek

work
çalışmak

worry
endişelenmek

wrap
paketlemek

wreck
mahvetmek

wrestle
güreşmek

wriggle
kıpır kıpır etmek

yawn
esnemek

yell
haykırmak

zip
fermuar açmak/kapamak

zoom
zum yapmak

Reklam