Speaking Lesson 34 - ON THE TRAIN (TRENDE)

Speaking Lesson 34 - ON THE TRAIN (TRENDE)
Speaking Lesson 34 - ON THE TRAIN (TRENDE)

Is that the train to Berlin?  Bu Berlin’e giden tren mi?    
When does the train leave?  Tren ne zaman kalkıyor?    
When does the train arrive in Berlin?  Tren Berlin’e ne zaman varıyor?     
   


Excuse me, may I pass?  Özür dilerim, geçebilir miyim?    
I think this is my seat.  Zannedersem burası benim yerim.    
I think you?re sitting in my seat.  Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz.    
   


Where is the sleeper?  Yataklı vagon nerde?    
The sleeper is at the end of the train.  Yataklı vagon trenin sonunda.    
And where is the dining car? – At the front.  Ve yemek vagonu nerede? Başta.    
   


Can I sleep below?  Aşağıda yatabilir miyim?    
Can I sleep in the middle?  Ortada yatabilir miyim?    
Can I sleep at the top?  Yukarıda yatabilir miyim?    
   


When will we get to the border?  Ne zaman sınırda olacağız?    
How long does the journey to Berlin take?  Berlin’e gidiş ne kadar sürüyor?    
Is the train delayed?  Trenin rötarı var mı?    
   


Do you have something to read?  Okuyacak bir şeyiniz var mı?    
Can one get something to eat and to drink here?  Burada yiyecek ve içecek bir şeyler bulunuyor mu?    
Could you please wake me up at 7 o?clock?  Beni saat 7.00 de uyandırır mısınız lütfen? 

Reklam