Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody)

Some ve any için anlatılan kurallar, bu dersteki zamirler için de geçerlidir. Yani olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımları aynıdır. Fakat anlam olarak birbirlerinden farklıdırlar. Aşağıdaki tabloda, indefinite pronouns (belgisiz zamirler)in kullanımına ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler verilmiştir.

INDEFINITE PRONOUNS TABLE

somebody

Birisi

Somebody stole my wallet (Birisi cüzdanımı çaldı)

someone

Birisi

I saw somene outside. (Bahçede birisini gördüm.)

something

Birşey

There is something on your head. (Kafanda birşey var.)

somewhere

Biryer

I left my glassess somewhere(Gözlüğünü bir yerde unuttum.)

anybody

Hiç kimse / Herhangi bi kimse

I didn't see anybody at home. (Evde kimseyi görmedim.)

anyone

Hiç kimse / Herhangi bir kimse

Is there anyone in the class? (Sınıfta kimse var mı?)

anything

Hiçbir şey / Herhangi bir şey

I didn't buy anything yesterday. (Dün hiçbir şey satın almadım.)

anywhere

Hiçbir yer / Herhangi bir yer

We didn't go anywhere last summer. (Geçen yaz hiçbir yere gitmedik.)

nobody

Hiçbir yer

I saw nobody at school. (Okulda hiç kimseyi görmedim) 

noone

Hiç kimse

I met noone at the party. (Partide hiç kimseyle tanışmadım.)

nothing

Hiçbir şey

I sold nothing yesterday. (Dün hiçbir şey satmadım.)

nowhere

Hiçbir yer

I went nowhere last holiday. (Geçen tatil hiçbir yere gitmedim.)

 

Examples;
 

- They didn't see anyone/any body in the room. (Odada hiç kimseyi görmediler.)

- They saw no one / nobody in the room. (Odada hiç kimseyi görmediler.)

- He doesn't want anything. (Hiçbir şey istemiyor.)

- He wants nothing. (Hiçbir şey istemiyor.)

- I am not going anywhere. (Hiçbir yere gitmiyorum.)

- I am going nowhere. (Hiçbir yere gitmiyorum.)

- We want go to somewhere. (Bir yere gitmek istiyoruz.)

- The man is going to buy something. (Adam birşey alacak.)

- Your father is talking to somebody / someone. (Baban birisiyle konuşuyor.)

- Can anybody lift this heavy stone? (Herhangi biri bu taşı kaldırabilir mi?)

- Will you go anywhere? (Bir yere gidecek misin?)

- Do you want anything to read? (Okuyacak birşey istiyor musun?)


No ile başlayan zamirler yapı olarak olumlu cümlede kullanılırlar, fakat anlamları olumsuzdur. Bu durum Türkçe'de yoktur.

- I saw nobody at the party. (Partide hiç kimseyi görmedim.)

Bu cümlenin Türkçe'ye birebir çevrilmiş hali, "Partide hiçkimseyi gördüm" şeklindedir. Görüldüğü gibi cümlede olumsuzluk eki olan "not" kullanılmamıştır, fakat buna rağmen cümlenin anlamı olumsuzdur.


Any ile başlayan zamirler olumsuz cümlelerde kullanıldığında, hiç anlamına gelir. 

- I didn't see anybody at the party. (Partide hiç kimseyi görmedim.)


Nobody ve somebody özne olarak kullanılabilirler ve daima tekil olarak düşünülürler.

- Somebody called my name. (Birisi ismimi söyledi.)

- Somebody always follows me. (Birisi beni her zaman takip eder.)


Anybody de özne olarak kullanılır ancak o zaman herhangi biri anlamına gelir.

- No one / nobody is coming to my wedding. (Düğünüme kimse gelmiyor.)

- Anybody can cook an egg. (Herhangi bir kişi / herkes yumurta pişirebilir.)


Some, "bir, herhangi bir" manasında kullanılır ve tekildir.

- Some day I'll be rich and help the poor. (Bir gün zengin olup fakirlere yardım edeceğim.)


Any, (her, herhangi bir) manasında kullanılır ve olumlu mana verir. Tekil olarak düşünülür.

- Any man in my company can solve this problem. (Şirketimdeki herhangi bir kişi / herkes bu problemi çözebilir.)

- Anything in this shop is expensive. (Bu dükkandaki herşey pahalıdır.)

- You can ride any horse in my stable. (Ahırımdaki her atı sürebilirsin.)


No, (hiçbir) manasında kullanılır. Bu manada kullanıldığı zaman hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir.

- No man in his village will invite you for dinner. (Köyünde hiçbir adam seni akşam yemeğine davet etmez.)

- There is no bus now. We have to walk. (Şimdi bir otobüs yok. Yürümek zorundayız.)

- We slept in the car. Because there were no hotels in the town. (Arabada uyuduk. Çünkü kasabada hiç otel yoktu.)

Reklam