When and While

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
When and While

Past Continuous Tense cümlelerinde "when" ve "while"  bağlaçları sıkça kullanılır. Bu yüzden zamanı doğru kullanabilmek için bu bağlaçların kullanımlarının iyi öğrenilmesi önemlidir.

When ve While bağlaçlarının Past Continuous Tense cümlelerinde kullanımları genellikle şu iki formül ile açıklanabilir.

 

1) when + simple past tense

- When I saw him, he was playing tennis. (Onu gördüğümde tenis oynuyordu.)

2) when / while + past continuous tense

- When / While I was playing football, I broke my leg. (Futbol oynarken bacağım kırıldı.)

 

When ve While bağlaçlarının kullanımıyla ilgili genel kurallar aşağıda verilmiştir.


Geçmişte devam etmekte olan bir eylem sırasında bir başka eylem olmuş ve devam eden eylemi bölmüşse, bu durum hem when, hem de while bağlaçları kullanılarak ifade edilebilir.

- I was eating dinner when the guests arrived. (Konuklar geldiğinde yemek yiyordum.)

- I hurt my leg while I was playing football. (Futbol oynarken bacağımı incittim.)


"When"  ile kurulmuş bir zarf cümleciği (adverbial clause), genellikle temel cümledeki (main clause) eylemin devam  etmekte olduğu zamanı açıklar. "Bir eylem olduğunda bir başka eylem oluyordu" biçiminde bir anlam taşır. Bu nedenle "when"in bağlı bulunduğu cümlede Simple Past, temel cümlede ise Past Continuous kullanılır.

- When he came in, I was studying. (O içeri girdiğinde, ben ders çalışıyordum.)
               adverbial             main

- I was reading when he came in. (O geldiğinde, ben kitap okuyordum.)

- When I went out, it was snowing. (Dışarı çıktığımda kar yağıyordu.)

- They were arguing when I entered the room. (Odaya girdiğimde, tartışıyorlardı.)

When bağlacının yukarıdaki cümlelerde kullanılışı, "When + Simple Past, Past Continuous" şeklinde formülize edilebilir.


► "When" arka arkaya yapılmış eylemleri anlatmak için de kullandır. Bu durumda her iki cümle de Simple Past Tense ile kurulur.

- When he arrived, we went into the cinema. (O gelince, sinemaya girdik.)
  (Önce o geldi, sonra biz sinemaya girdik.)

- When he left work, he got on a bus and went home. (İşten çıkınca, otobüse binip eve gitti.)

- When the teacher asked a question, I raised my hand. (Öğretmen soru sorunca, elimi kaldırdım.)

 

When bağlacının yukarıdaki cümlelerde kullanılışı, "When + Simple Past, Simple Past" şeklinde formülize edilebilir.


► "While"  bağlacı genellikle, temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatmak için kullanılır. Bu nedenle, "while" bağlacının bağlı bulunduğu cümle Past Continuous, temel cümle ise Simple Past'dır.

- While  I was studying, he came in. (Ben ders çalışırken o geldi.)
                    adverbial         main

- I left home while my parents were sleeping. (Annem babam uyurken evden çıktım.)

I took a photograph while you weren't looking. (Sen uyurken, fotoğraf çektim.)

 

While bağlacının yukarıdaki cümlelerde kullanılışı, "While + Past Continuous, Simple Past" şeklinde formülize edilebilir.


DİKKAT!

Bu tür cümlelerde "while" yerine "when" kullanmak da mümkündür, ancak "while" kullanımı daha yaygındır.

- When/While I was walking home from work, I bumped into an old friend on the street.
(İşten eve doğru yürürken, caddede eski bir arkadaşımla karşılaştım.)

- Yesterday, a stray dog was nearly hit by a car when/while it was crossing the street.
(Dün bir sokak köpeği karşıdan karşıya geçerken az daha bir arabanın altında kalıyordu.)


► "While"  cümleciği, temel cümledeki eylemle aynı anda olan bir eylemi anlatmak için de kullanılır. Bu durumda her iki cümle de Simple Past Tense ile kurulur.

- I sang while I washed the dishes. (Bulaşıkları yıkarken şarkı söyledim.)

- She watched me while I made the cake. (Ben kek yaparken o beni izledi.)

- I waited outside while she had an interview. (O görüşme yaparken ben dışarıda bekledim.)

 

While bağlacının yukarıdaki cümlelerde kullanılışı, "While + Simple Past, Simple Past" şeklinde formülize edilebilir.


► "While" birbirine paralel devam eden iki eylemi anlatmak için de kullanılır. Bu durumda her iki cümlede de Past Continuous Tense kullanılır. "While" bağlacı bu biçimde kullanımıyla genellikle "yakınma, içerleme" gibi duygular ifade eder.

- While the teacher was lecturing, the students were talking among themselves. (Öğretmen ders anlatırken öğrenciler kendi aralarında konuşuyorlardı.)

- I was studying while everybody at home was sleeping. (Evde herkes uyurken ben ders çalışıyordum.)

 

While bağlacının yukarıdaki cümlelerde kullanılışı, "While + Past Continuous, Past Continuous" şeklinde formülize edilebilir. 


While ile aynı anlamda kullanılan diğer bağlaç "as"dir.

- While/As I was coming here, I ran into an old friend. (Buraya gelirken eski bir arkadaşa rastladım.)

- I had a look at the old magazines while/as I waited at the doctor's. (Doktorda beklerken, eski dergilere bir göz attım.)


"Just as" ise daha vurgulu bir anlatımdır.

- The postman came Just as I was leaving home. (Tam ben evden çıkarken, postacı geldi.)

- Just as I sat down at the table, the phone rang. (Tam masaya oturdum ki telefon çaldı.)

Reklam