Some of, Any of, None of ...

İngilizce eğitimi alanında Türkiye?nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Some of, Any of, None of ...

► SOME OF

Some of; sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman çoğul isim alır ve "bazıları veya bir kısmı" anlamına gelir. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında (bir kısmı) şeklinde çevrilir.

Examples

- Some of the cars were new. (Arabalardan bazıları yeniydi.)

- Some of the student were answering the question. (Öğrencilerin bir kısmı sorulara cevap veriyordu.)

- Some of the money was stolen. (Paranın bir kısmı çalındı.)

- I found some of them. (Onların bazılarını buldum.)

- He drank some of the orange juice. (Portakal suyunun bir kısmını içti.)


► ANY OF

Any of; olumsuz cümlelerde "hiçbiri" anlamına gelir. Olumsuz cümlelerde özne olarak kullanılamaz.

Examples

- I don't like any of them. (Onların hiçbirinden hoşlanmıyorum.)

- They don't want to see any of us. (Hiçbirimizi görmek istemiyorlar.)

- I can't answer any of the questions. (Soruların hiçbirine cevap veremem.)

Any of; soru cümlelerinde ve olumlu cümlelerde "herhangi biri" anlamına gelir.

- Have you seen any of them? (Onlardan herhangi birini gördün mü?)


► MOST OF

Most of, "çoğu" anlamına gelir.

Examples

- Most of the students were listening to the teacher. (Öğrencilerin çoğu öğretmeni dinliyordu.)

- Most of them wanted to stay here. (Onların çoğu burada kalmak istiyordu.)

- I answered most of the questions. (Soruların çoğuna cevap verdim.)

- Most of us were ready. (Çoğumuz hazırdık.)


► ONE OF

One of; "biri" anlamına gelir ve tekil fiille kullanılır.

Examples

- One of the boys was ill. (Çocuklardan biri hastaydı.)

- One of them was waiting for you. (Onlardan biri seni bekliyordu.)

- I liked one of the cars. (Arabalardan biri hoşuma gitti.)

- One of the players is ill. (Oyunculardan biri hasta.)


► ALL OF

All of, "hepsi" anlamına gelir.

Examples

- All of the animals were hungry. (Hayvanların hepsi açtı.)

- All of us were waiting for the teacher. (Hepimiz öğretmeni bekliyorduk.)

- He didn't eat all of the apples. (Elmaların hepsini yemedi.)


► NONE

None tek başına kullanılır ve "hiçbir şey, hiç kimse" manalarında kullanılır. Bunlardan hangisinin yerinde kullanıldığı cümlenin gelişinden veya olayların akışından anlaşılır.

A: Have you got any brothers? (Hiç kardeşiniz var mı?)
B: None. ( I have none.) (Hiç yok.)


A: How much money do you want? (Ne kadar para istiyorsun?)
B: None. (I want none.) (Hiç istemiyorum.)


► NONE OF

none of (hiçbirisi) anlamında kullanılır. Tekil ya da çoğul olarak kullanılabilmektedir. Çoğul olarak kullanımı daha yaygındır. Olumlu cümlelerde kullanılır ve olumsuz mana verir.

- None of the boys are / is happy. (Çocuklardan hiçbiri mutlu değil.)

- None of them want / wants to go. (Onların hiçbirisi gitmek istemiyor.)

Reklam