Future Continuous Tense (I will be going)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Future Continuous Tense (I will be going)

Future Continuous Tense, gelecekte devam edecek olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Türkçe'ye "yapıyor olacağım" şeklinde çevrilebilir.

Örnekler

- I will be playing tennis at this time tomorrow. (Yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım.)

- She will be having dinner when we arrive. (Biz vardığımızda o akşam yemeğini yiyor olacak.)

 

STRUCTURE (YAPI)

Bu tense yapısal olarak diğer zamanlara kıyasla biraz daha karışık olduğundan (en azından başlangıç seviyesindeki öğrenenler için yapısı biraz daha karışık gelebilir) ders anlatımında cümle dizilişiyle ilgili ayrıntılar ekledik. 

► [WILL BE] + [VERB+ing]
 
- When your plane arrives tonight, I will be waiting for you. (Bu gece uçak vardığında, seni bekliyor olacağım.)


 ► [AM / IS / ARE] + [GOING TO] + [VERBing]

- When your plane arrives tonight, I am going to be waiting for you. (Bu gece uçak vardığında seni bekliyor olacağım.)


DİKKAT

- "Will Future" veya "Going to" Future tensle'lerin kullanımı arasında pek fark yoktur.

- Zaman zarflarından sonra gelecek zaman kullanılmaz. 

- Diğer Future Tense'lerde de olduğu gibi "when" "while" "before" gibi zaman zarflarından sonra future tense kullanılmaz. 
 
 Examples:
 
- While I am finishing my homework, she is going to make dinner. Doğru
 
- While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. Yanlış

 

"FUTURE CONTINUOUS TENSE" TABLO

 

Affirmative Negative Interrogative
I will be sleeping  I won't be sleeping  Will I be sleeping?
You will be sleeping You won't be sleeping Will you be sleeping?
He/she/it will be sleeping He/she/it won't be sleeping Will he/she/it be sleeping?
We will be sleeping We won't be sleeping Will we be sleeping?
You will be sleeping You won't be sleeping Will you be sleeping?
We will be sleeping We won't be sleeping Will we be sleeping?

► USE 1 Interrupted Action in the Future (Gelecekte yarıda kesilen eylemler)
 
Use the Future Continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Future. 
 
(Future Continuous Tense gelecekte uzun bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda kullanırız. Uzun eylemi yarıda kesen eylem genelde "Simple Future" Tense ile kullanılır.)
 
Examples:
 
- I will be watching TV when she arrives tonight. (Bu gece vardığında televizyon seyrediyor olacağım.)
 
- I will be waiting for you when your bus arrives. (Otobüs vardığında seni bekliyor olacağım.)
 
- While I am working, Steve will make dinner. (NOTICE "am working" because of "while.")
  (Ben çalışırken, Steve yemeği yapacak.) (DİKKAT "while" olduğu için "am working" gelmiştir.)
 
- I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
  (Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Madison Otel'de kalıyor olacağım.)
 
- He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.
 (Bu gece kütüphanede çalışıyor olacak, bu yüzden Jennifer geldiğinde onu göremeyecek.)


► USE 2 Specific Time as an Interruption (Gelecekte belirli bir zaman belirtme)
 
In USE 1, described above, the Future Continuous is interrupted by an action in the Simple Future. However, you can also use a specific time as an interruption. 
 
(Birinci kullanımda gelecekte bir eylem diğer bir eylem tarafından bölünmüştü. Bu kullanımda ise eylem değil, belirli bir zaman vardır.)
 
Examples;
 
- Tonight at 6 p.m., I am going to be eating dinner. (Bu gece 6'da akşam yemeği yiyor olacağım.)
 
- At midnight tonight, we will still be driving through the desert.  (Bu geceyarısı ıssız bir yolda araba kullanıyor olacağız.)


► USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)
 
When you use the Future Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. 
 
(Future Continuous Tense'i iki eylemle aynı cümlede kullandığımızda, gelecekte iki eylemin aynı anda yapılacağını belirtmiş oluruz.)
 
 Examples;
 
- I am going to be studying while he is making dinner. (O yemek yaparken, ben ders çalışıyor olacağım.)
 
- While Ellen is reading, Tim will be watching television. (Ellen kitap okurken, Tim televizyon seyrediyor olacak)
 
- Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. (Bu gece kitap okuyarak, planları hakkında tartışarak iyi vakit geçiriyor olacaklar.)


► USE 4 Atmosphere (Ortam)
     
 In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the future.

 (İngilizce'de gelecekte bir ortamı anlatmak için paralel eylemler serisi kullanırız.)
 
Examples;
 
- When I arrive at the party everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing. (Partiye vardığımda herkes kutluyor olacak. Bazıları dansediyor olacak. Diğerleri konuşuyor olacak. Birkaç insan pizza yiyor olacak ve bazıları da bira içiyor olacak. Onlar her zaman aynı şeyi yaparlar.)

FORM OF FUTURE CONTINOUS TENSE

 

Affirmative Negative Interrogative
I will be sleeping I won't be sleeping Will I be sleeping?
You will be sleeping You won't be sleeping Will you be sleeping?
He/she/it will be sleeping He/she/it won't be sleeping Will he/she/it be sleeping?
We will be sleeping We won't be sleeping Will we be sleeping?
You will be sleeping You won't be sleeping Will you be sleeping?
We will be sleeping We won't be sleeping Will we be sleeping?
They wil sleep They won't sleep Will they sleep?

 

USE OF FUTURE CONTINUOUS TENSE

 

► Interrupted Action 

We use the Future Continuous tense to express that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action. And the interruptions are used in Simple Present, not future tense. 

 

I will be playing tennis when you arrive tomorrow.

The kids will be playing in the garden when we start the party.

John is going to be working at home all day if you need to call him. 

 

► Specific Time as an Interruption 

The interruptions might be the short actions or a specific time in the future. In this part, we will see examples where a specific time occurs as an interruption. 

 

Tomorrow at 8 PM, I will be driving to Cambridge. 

We will all be lying on the beach at this time next week.

Kids will be waiting for the school bus at 8 AM tomorrow morning.► Multiple Actions in the Future

We use the Future Continuous to talk about two actions in the same sentence and we try to express that both actions will be happening at the same time.

 

We will be having fun, seeing old friends and dancing at the party tonight. 

While kids are playing computer games, we will be working on the project. 

All passengers will be resting and having lunch during the break. 

 

► Describing a scene or atmosphere

 We often use Future Continuous tense when we want to describe the atmosphere at a certain time in the future. 

 

I am too late and I don't want to go to work When I arrive at the office, everybody will be working. Some will be having a meeting and others will be working on the project. I am sure the boss will be walking around and checking everybody.

 

REMEMBER!

 

 We can't use time such expressions such as before, after, when, while, as soon as, by the time, if, unless etc. before sentences with Future Continuous tense. Present Continuous tense should be used in these sentences. 

 

While I am going to be preparing for the party, my husband will be ordering the food. (WRONG)
While I am preparing for the party, my husband will be ordering the food. (RIGHT)

 

► The Future Continuous tense is used with actions verbs only because it is only possible to do them for a period of time. Stative verbs such as being, seeing and knowing can't be used with future continuous tense.

 

I will be being very happy tomorrow when my mother arrives. (WRONG)
I will be very happy tomorrow when my mother arrives. (RIGHT)

 

I will be knowing all names in the class after I meet them. (WRONG)
I will know all names in the class after I meet them. (RIGHT)

Reklam