Future Perfect Continuous Tense

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Future Perfect Continuous Tense

Türkçede “Süregelen Gelecek Öncesi Zaman” şeklinde ifade edebileceğimiz bu tense'i “…den beri yapıyor olacağım veya ... boyunca yapmakta olacağım” biçiminde tercüme edebiliriz.

Türkçe'nin yapısına çok uymayan ve çok sık kullanılmayan bir zaman olduğu için anlaşılması da biraz güç olabilir. Ancak konuyu defalarca okuyarak veya soru çözerek anlamak yerine, bol bol okuma yapmak daha faydalı olacaktır. Çünkü Türkçe'nin yapısıyla tam eşleşmeyen gramer konularının zihinde oturması, ancak metin içinde çok fazla karşılaşmakla mümkündür. 

Bu zamanın Türkçe çevirisini anlamaya çalışırsanız, mutlaka bir şeyler eksik kalacaktır. Çünkü dediğimiz gibi bu zaman Türkçe'de çok sık kullandığımız bir zaman değildir. 

Bu zaman ile future perfect arasındaki ilişki aynen present perfect ile present perfect continuous arasındaki ilişki gibidir.

Bu tense ile

- future olduğu için “will”
perfect olduğu için “have”
continuous olduğu için de “be + V ing”

kullanılır.

 Örnekler;

- I will have been playing tennis for 3 hours when you arrive this afternoon. (Sen bu öğleden sonra geldiğinde ben üç saat boyunca tenis oynamakta olacağım.) 

- By the end of this week I will have been working for the project for six months. (Bu hafta sonunda proje üstünde altı aydır çalışıyor olmuş olacağım.) 


ÖRNEK TABLO

Affirmative Negative Interrogative
I will have been sleeping I won't have been sleeping Will I have been sleeping?
You will have been sleeping You won't have been sleeping Will you have been sleeping?
He/she/it will have been sleeping He/she/it won't have been sleeping Will he/she/it have been sleeping
We will have been sleeping We won't have been sleeping Will we have been sleeping?
They will have been sleeping They won't have been sleeping Will they have been sleeping?

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE USE (KULLANIM)

 

 Future Perfect Continuous Kullanım 1

Future Perfect Continuous Tense gelecekte belirli bir zamana kadar devam edecek olan eylemler için kullanılır.  "For ten minutes," "for a week," ve "since last month" gibi zaman ifadeleri genellikle Future Perfect Continuous ile birlikte kullanılan kalıplardır. 

Örnekler;

- Kids will have been playing in the garden for an hour by the time we arrive home. (Biz eve vardığımızda, çocuklar bir saat boyunca bahçede oynamakta olacaklar.)
(Bu cümleyi "oynamış olacaklar" diye tercüme edemeyiz. O zaman Future Perfect tense kullanmak gerekir. Biz eve vardığımızda çocuklar oynamaya devam ediyor olacakları için "oynamakta olacaklar" ifadesinin kullanılması gerekir.)

- My sister is going to have been working at that company for 20 years when she finally retires. (Kız kardeşim emekli olduğunda 20 yıl boyunca bu şirkette çalışmakta olacak.)

How long will you have been studying the English language when you finish school? (Okulu bitirdiğinde ne kadar İngilizce çalışmakta olacaksın?)


 Future Perfect Continuous Kullanım 2

Future Perfect Continuous tense gelecekte neden-sonuç ilişkisi taşıyan bazı olaylar için kullanılabilir. 

Örnekler;

I will be really tired when I get home because we will have been working on the project for almost 10 hours. (Eve gittiğimde gerçekten çok yorgun olacağım çünkü neredeyse 10 saat boyunca proje üzerine çalışmakta olacağım.)

Your English will be perfect when you finish the school because you are going to have been studying English for over four years. (Okulu bitirdiğinde İngilizcen mükümmel olacak çünkü dört yıldan fazla bir süre İngilizce çalışmakta olacaksın.)


 Future Perfect Continuous Kullanım 3

Bu zaman future continuous tense'in yerine de kullanılabilir.

Örnekler;

By the end of this year he will have been giving private courses for ten years. (Bu yılın sonunda on yıldır özel ders veriyor olacak.)

By this time next Monday she will have been talking with her friends. (Gelecek pazartesi bu vakitler arkadaşlarıyla sohbet etmekte olacak.)

When I am in this crowded city you will have been enjoying yourself. (Ben bu kalabalık şehirdeyken sen gününü gün ediyor olacaksın.)

FORM OF FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

Affirmative Negative Interrogative
I will have been sleeping I won't have been sleeping Will I have been sleeping?
You will have been sleeping You won't have been sleeping Will you have been sleeping?
He/she/it will have been sleeping He/she/it won't have been sleeping Will he/she/it have been sleeping
We will have been sleeping We won't have been sleeping Will we have been sleeping?
They will have been sleeping They won't have been sleeping Will they have been sleeping?

 

 

USE OF FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

► Duration Before Something in the Future

We use the Future Perfect Continuous to express that something will continue until a certain event or time in the future. "For ten minutes," "for a week," and "since last month" are time expressions which can be used with the Future Perfect Continuous. 

 

Kids will have been playing in the garden for an hour by the time we arrive home.

My sister is going to have been working at that company for 20 years when she finally retires.

How long will you have been studying the English language when you finish school?

 

► Cause of an event, action or a situation in the Future

We use Future Perfect Continuous before another action in the future to show cause and effect.

 

I will be really tired when I get home because we will have been working on the project for almost 10 hours.

Your English will be perfect when you finish the school because you are going to have been studying English for over four years.

Reklam