Speaking Lesson 66 - POSSESSIVE PRONOUNS 1 (İYELİK ZAMİRİ 1)

Speaking Lesson 66 - POSSESSIVE PRONOUNS 1 (İYELİK ZAMİRİ 1)
Speaking Lesson 66 - POSSESSIVE PRONOUNS 1 (İYELİK ZAMİRİ 1)

I – my  ben – benim    
I can't find my key.  Anahtarımı bulamıyorum.    
I can't find my ticket.  Biletimi bulamıyorum.     
   


you – your  sen – senin    
Have you found your key?  Anahtarını buldun mu?    
Have you found your ticket?  Biletini buldun mu?    
   


he – his  O – onun (erkek)    
Do you know where his key is?  Onun anahtarının (erkek) nerede olduğunu biliyor musun?    
Do you know where his ticket is?  Onun biletinin (erkek) nerede olduğuunu biliyor musun?    
   


she – her  O – onun (kadın)    
Her money is gone.  Onun (kadın) parası gitti.    
And her credit card is also gone.  Ve onun (kadın) kredikartı da gitti.    
   


we – our  Biz – bizim    
Our grandfather is ill.  Büyük babamız hasta.    
Our grandmother is healthy.  Büyük annemiz sağlıklı.    
   


you – your  Siz – sizin    
Children, where is your father?  Çocuklar, babanız nerede?    
Children, where is your mother?  Çocuklar, anneniz nerede? 

Reklam