Episode 16 - A Kitchen Romance

Episode 16 - A Kitchen Romance
Episode 16 - A Kitchen Romance
Bölüm:16 Bir mutfak romantizmi

Michal:   Bronka, çok acınası haldeyim. Helen benimle çıkmak istemiyor.

Helen:   Af edersin Michal, sizi bölmüyorum değil mi?

Michal:   Hayır, hayır, ben yalnızca Bronka’ya içimi döküyorum.

Helen:   Oh, evet, Alice’in seni terslediğini biliyorum ama bu dünyanın sonu değil. Bilirsin denizde daha bir sürü balık var.

Michal:   Balık mı? Ben balık istemiyorum, bir sevgili istiyorum!

Helen:   Şey, doğru kişi tam karşında duruyor!

Michal:   Sen hep çok yoğun çalışırsın. Benim gibi bir çocukla çıkmazdın.

Helen:   Çıkmaz mıydım? Neden ilk önce bana sormadın?

Michal:   ister miydin?

Helen:   Çok isterdim!
Michal:   Oh Bronka! I'm so miserable! Alice doesn't want to go out with me.

Helen:   Oh sorry, Michal. Am I interrupting something here?

Michal:   No, no, I'm just pouring my heart out to Bronka.

Helen:   Oh yeah, I found out that Alice gave you a knock-back but it's not the end of the world. There are plenty more fish in the sea you know.

Michal:   Fish? I don't want a fish, I want a date!

Helen:   Well, there's someone right in front of you!

Michal:   You?re always too busy studying. You wouldn't go out with a guy like me.

Helen:   Oh wouldn't I? Why don't you ask first!

Michal:   Would you?

Helen:   I'd love to!

Reklam