Speaking Lesson 7 - NUMBERS (SAYILAR)

Speaking Lesson 7 - NUMBERS (SAYILAR)
Speaking Lesson 7 - NUMBERS (SAYILAR)

I count:  Ben sayıyorum
one, two, three  Bir, iki, üç    
I count to three.  Üçe kadar sayıyorum.     
   


I count further:  Saymaya devam ediyorum:    
four, five, six,  dört, beş, altı    
seven, eight, nine  yedi, sekiz, dokuz    
   


I count.  Sayıyorum.    
You count.  Sayıyorsun.    
He counts.  Sayıyor (erkek).    
   


One. The first.  Bir. Birinci.    
Two. The second.  İki. İkinci.    
Three. The third.  Üç. Üçüncü.    
   


Four. The fourth.  Dört. Dördüncü.    
Five. The fifth.  Beş. Beşinci.    
Six. The sixth.  Altı. Altıncı.    
   


Seven. The seventh.  Yedi. Yedinci.    
Eight. The eighth.  Sekiz. Sekizinci.    
Nine. The ninth.  Dokuz. Dokuzuncu. 

Reklam