Speaking Lesson 65 - NEGATION 2 (OLUMSUZ YANIT 2)

Speaking Lesson 65 - NEGATION 2 (OLUMSUZ YANIT 2)
Speaking Lesson 65 - NEGATION 2 (OLUMSUZ YANIT 2)

Is the ring expensive?  Yüzük pahalı mı?    
No, it costs only one hundred Euros.  Hayır, sadece 100 Avro.    
But I have only fifty.  Ama bende sadece elli var.     
   


Are you finished?  Hazır mısın?    
No, not yet.  Hayır, henüz değil.    
But I'll be finished soon.  Ama hemen hazır olurum.    
   


Do you want some more soup?  Daha çorba istermisin?    
No, I don't want anymore.  Hayır, istemem.    
But another ice cream.  Ama bir dondurma daha isterim.    
   


Have you lived here long?  Uzun zamandır mı burada oturuyorsun?    
No, only for a month.  Hayır, bir aydır.    
But I already know a lot of people.  Ama şimdiden birçok insan tanıyorum.    
   


Are you driving home tomorrow?  Yarın eve gidecek misin?    
No, only on the weekend.  Hayır, ancak hafta sonunda.    
But I will be back on Sunday.  Ama daha Pazar günü döneceğim.    
   


Is your daughter an adult?  Kızın yetişkin mi?    
No, she is only seventeen.  Hayır, daha on yedisinde.    
But she already has a boyfriend.  Ama şimdiden erkek arkadaşı var. 

Reklam