Speaking Lesson 94 - CONJUNCTIONS 1 (BAĞLAÇLAR 1)

Speaking Lesson 94 - CONJUNCTIONS 1 (BAĞLAÇLAR 1)
Speaking Lesson 94 - CONJUNCTIONS 1 (BAĞLAÇLAR 1)

Wait until the rain stops.  Yağmur durana kadar bekle.    
Wait until I'm finished.  Ben hazır olana kadar bekle.    
Wait until he comes back.  O geri gelene kadar bekle.     
   


I'll wait until my hair is dry.  Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum.    
I'll wait until the film is over.  Film bitene kadar bekliyorum.    
I'll wait until the traffic light is green.  Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum.    
   


When do you go on holiday?  Ne zaman tatile gidiyorsun?    
Before the summer holidays?  Yaz tatilinden daha önce mi?    
Yes, before the summer holidays begin.  Evet, yaz tatili başlamadan daha önce.    
   


Repair the roof before the winter begins.  Kış başlamadan çatıyı onar.    
Wash your hands before you sit at the table.  Masaya oturmadan ellerini yıka.    
Close the window before you go out.  Dışarı çıkmadan camı kapat.    
   


When will you come home?  Eve ne zaman geleceksin?    
After class?  Dersten sonra?    
Yes, after the class is over.  Evet, ders bittikten sonra.    
   


After he had an accident, he could not work anymore.  O (erkek) kaza geçirdikten sonra, artık çalışamadı.    
After he had lost his job, he went to America.  O, (erkek) işini kaybettikten sonra, Amerika’ya gitti.    
After he went to America, he became rich.  O, (erkek) Amerika’ya gittikten sonra zengin oldu

Reklam