Will or Going To (Karşılaştırma)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Will or Going To (Karşılaştırma)

Going to ve will future tense İngilizce öğrenen herkesin sıklıkla karıştırdığı iki zamandır. Aslında her ikisi de gelecek zaman için kullanılır, fakat iki zaman arasında belirgin farklar vardır.

Kısaca, going to önceden kararlaştırılmış veya olmasına kesin gözüyle bakılan işler için kullanılır.

Will ise konuşma anında, o anda karar verilen işleri anlatmada kullanılır.

Bunu bir örnekle açıklayalım.


Adam televizyon izlerken oğlu geliyor ve şöyle diyor;

- Dad, can you help me with my homework? (Baba, ödevime yardım edebilir misin?)
- No, I can't. I am busy now. I will help you later. (Hayır edemem. Şimdi meşgulüm. Sana sonra yardım ederim.)

Bu ilk diyalogda adam yardım etmeye konuşma anında karar verdiği için will kullanıyor.


Şimdi de aşağıdaki biraz daha farklı diyaloğu okuyun.

- Dad, can you repair my bicycle? (Baba, bisikletimi tamir edebilir misin?)
- No, I can't. I am going to help Mary this afternoon. I'll repair your bicycle tomorrom. (Hayır edemem. Öğleden sonra Mary'ye yardım edeceğim. Bisikletini yarın tamir ederim.)

Bu diyalogda ise ilk cümlede konuşmacı going to kullanıyor. Biz de Mary'ye yardım etme sözünü daha önce verdiğini anlıyoruz. İkinci cümlede will kullanıyor çünkü oğluna yardım etme kararını o anda veriyor.


WILL / GOING TO FUTURE TENSE KULLANIM FARKLARI


► Will or Going To Fark 1

Bir iş gönüllü olarak yapılacağı zaman "will" kullanılır. Bu gönüllü eylem konuşan kişinin karşısındakine yaptığı tekliftir.

A: I'm really hungry. (Gerçekten çok açım.)
B: I'll make some sandwiches. (Sana biraz sandviç hazırlıyım.)

A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.  (Çok yorgunum. Uyumak üzereyim.)
B: I'll get you some coffee. (Sana biraz kahve getiriyim.)

A: The phone is ringing.  (Telefon çalıyor.)
B: I'll get it.  (Ben bakarım.)


► Will or Going To Fark 2

"Will" genellikle söz verirken kullanılır.

- I will call you when I arrive. (Varınca seni ararım.)

- I promise I will not tell him about the surprise party. (Söz veriyorum. Ona sürpriz parti hakkında hiçbirşey söylemeyeceğim.)


► Will or Going To Fark 3

Going to Future Tense bahsedilen eylemin daha önceden planlanmış olduğunu belirtir.      

- He is going to spend his vacation in Hawaii. (Tatilini Hawai'de geçirecek.)

- We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. (Bu gece 6'da buluşacağız.)

A: Who is going to make John's birthday cake. (John'un doğumgünü pastasını kim yapacak?)
B: Sue is going to make John's birthday cake. (John'un doğungünü pastasını Sue yapacak.)


► ► Will or Going To Fark 4

"Will" ve "Going to" gelecekle ilgili tahminde bulunurken kullanılabilir. Eğen tahminimizi destekleyen çok açık bir kanıt varsa "be going to" kalıbı, yoksa "will" kalıbı tercih edilir. Bazı durumlarda her iki kullanım da tercih edilebilir.

- The year 2020 will be a very interesting year. (2020 yılı çok ilginç  bir yıl olacak.)
- The year 2020 is going to be a very interesting year. (2020 yılı çok ilginç bir yıl olacak.)

- It will rain. (Yağmur yağacak)
- It's going to rain. (Yağmur yağacak. Eğer gökyüzü kara bulutlarla doluysa ve yağmurun yağacağı kesin gibiyse "going to" kullanılır.)

DİKKAT!

Özellikle Will Future Tense'li cümleleri Türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir. Aşağıdaki örneklere bakınız.

- I will go to Italy. (İtalya'ya gideceğim.)
- I will bring you an asprin. (Sana bir asprin getiriyim.)
- I will open the door. (Kapıya ben bakarım.)

Kısaca söyleyen kişinin niyetine bağlı olarak anlam da değişir.


 TIME expressionS IN FUTURE TENSES

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.
 
- next year/month/week/saturday (gelecek yıl/ay/hafta/Cumartesi)
- tomorrow (yarın)
- soon (yakında)
- in two minutes/four weeks (iki dakika/dört hafta içinde)
- 5 minutes later (5 dakika sonra)

WILL OR GOING TO FUTURE TENSE?

 

1. We use "GOING TO" to talk about a planned activity for future. 

A: There is a great action movie on TV tomorrow night.
B: Yes. I know. I am going to watch it.

A: Why does Jack seem so worried?
B: Because he is going to have a job interview this afternoon.2. We use "WILL" when we decide to do something at the time of speaking.

A: What would you like to eat, madam?
B: I will have a slice of pizza, please.


A: Hey, you have left the car door open.
B: Really? I will go and shut it.3. We use "GOING TO" for prediction in the near future. The speaker is sure because there is evidence about it. 

That little girl over there is standing at the edge of the wall. She is going to fall.

A: Can you hear that? There are strange noises in the lift.
B: Yes. I think the lift is going to break down. Let’s get out!4. We use "WILL" for prediction in the future 

A: How is he feeling after the accident?
B: Don’t worry, he is fine and he will get better.

A: The old bridge in the city is not so safe.
B: Yes. I am afraid one day it will break down.5. We use "WILL" for requests, invitations and offers.


Will you open the door, please? It is so hot in here. (Request)
Will you come to the downtown for shopping with me? (Invitation)
That bag looks very heavy. I will help you. (Offer)6. We use "WILL" to express promise. But we don't use GOING TO to express promise. 

I will buy you a great car when I get rich.

I will stop smoking when I finish school. 
 


7. We use "WILL" in a question tag after imperative.


Finish your homework, will you?

Don't eat ice-cream, will you?8. We use "WILL" to give an order or state our wishes, not be going to.
 

Will you turn on the lights when you leave the building?

Will you please stop talking and look at me?

 

9. We use "will" for threat. 
 

Don't be late to work or I will fire you.

Don't move or I will kill you. 

Reklam