Speaking Lesson 62 - ASKING QUESTIONS 1 (SORU SORMAK 1)

Speaking Lesson 62 - ASKING QUESTIONS 1 (SORU SORMAK 1)
Speaking Lesson 62 - ASKING QUESTIONS 1 (SORU SORMAK 1)

to learn  Öğrenmek    
Do the students learn a lot?  Öğrenciler çok mu öğreniyor?    
No, they learn a little.  Hayır, az öğreniyorlar.     
   


to ask  Sormak    
Do you often ask the teacher questions?  Öğretmene sık sık soru soruyor musunuz?    
No, I don't ask him questions often.  Hayır, sık sık sormuyorum.    
   


to reply  Cevaplamak    
Please reply.  Cevap veriniz, lütfen.    
I reply.  Cevap veriyorum.    
   


to work  Çalışmak    
Is he working right now?  Şu anda çalışıyor mu?    
Yes, he is working right now.  Evet, şu anda çalışıyor.    
   


to come  Gelmek    
Are you coming?  Geliyor musunuz?    
Yes, we are coming soon.  Evet, hemen geliyoruz.    
   


to live  oturmak (ikamet anlamında)    
Do you live in Berlin?  Berlin’de mi oturuyorsunuz?    
Yes, I live in Berlin.  Evet, Berlin’de oturuyorum. 

Reklam