Verbs (Fiiller)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye’nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, İngilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, YDS, KPDS, LGS, TOEFL ve TOEIC gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, İngilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurt dışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için İngilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Verbs (Fiiller)

İngilizce'de iş, hareket, oluş ya da durum bildiren sözcüklere fiil (verb) denir. Fiiller cümlenin en önemli ögesidir ve eylem ya da öznenin durumu hakkında bilgi verirler.   

İngilizce'de fiiller eylem fiili ve durum fiili olmak üzere iki bölüme ayrılır.


► Action Verbs (Eylem/Aksiyon Fiilleri)

Bazı fiiller bir harekete veya olaya işaret eder. Bunlara aksiyon fiili denir.

Örnek: take: almak, bring: getirmek, fly: uçmak, eat: yemek, run: koşmak,

Examples;

I run every morning to keep fit. (Formda kalmak için her gün koşarım.) 

Please speak louder. I can't hear you. (Lütfen daha yüksek sesle konuş. Seni duyamıyorum.)

I called my mother and told her the news. (Annemi aradım ve ona haberleri söyledim.)


► Stative Verbs (Durum Fiilleri)

Durum fiillerinde yürümek, koşmak, yüzmek gibi bir eylem yoktur. Daha çok inanmak, sevmek veya düşünmek gibi duygu ve düşünce bildiren ifadeler vardır.

Examples;

Do you know my name? (Benim adımı biliyor musun?)

I don't believe in UFO's. (UFO'lara inanmam.)

I don't undersand  anything.  (Hiçbir şey anlamıyorum.)

I am  very tired. (Çok yorgunum)

We are all very happy to see you here. (Seni burada gördüğümüz için hepimiz çok mutluyuz.) 

A verb is one of the main parts of a sentence or question in English. It signals an action, an occurrence, or a state of being. Verbs express activity in a sentence in mental, pysical or mechanical way. 

A verb can express:

- A physical action (to walk, to run, to climb).
- A mental action (to think, to guess, to consider).
- A state of being (to be, to exist, to appear).

 

TYPES OF VERBS

 

► Physical Verbs 

Physical verbs are action verbs and they describe specific physical actions. When you want to describe an action in English, you use a pysical verb in your sentence. 

Examples

I run every morning to keep fit. 
Please speak louder. I can't hear you. 
I called my mother and told her the news. 


► Mental Verbs

Mental verbs refer to a cognitive state and they are usually related to concepts such as understanding, discovering, thinking, or planning. 

Examples

Do you know my name?
I don't believe in UFO's.
I don't undersand  anything. 
 


► State of Being Verbs

State of Being verbs are related to conditions and situations and they include no action. They are also known as linking verbs and they are usually used with adjectives. 

Examples

I am  very tired.
We are all very happy to see you here. 
You should be quiet in a library. 

Reklam