Top English Words - Ders 1 (50 kelime)

Top English Words - Ders 1 (50 kelime)
Top English Words - Ders 1 (50 kelime)

ability
YETENEK

aboard
(bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK

abolish
İPTAL ETMEK

about
1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK

above
YUKARIDAKİ

abroad
YURT DIŞI

absent
1.YOK 2.EKSİK

absolute
MUTLAK / KESİN

absorb
1)EMMEK / KARŞILAMAK / DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK

absurd
SAÇMA

abuse
KÖTÜYE KULLANMA / SUİSTİMAL ETME / KÖTÜ SÖYLEME

academic
AKADEMİK

accelerator
GAZ PEDALI

accent
ŞİVE / AKSAN

accept
KABUL ETMEK

access
1)GİRİŞ 2)YOL

accessible
1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR

accident
KAZA

accommodation
KONAKLAMA YERİ

accompany
EŞLİK ETMEK

according to
GÖRE

account
HESAP

accounting
MUHASEBE

accumulate
TOPLAMAK / BİRİKTİRMEK

accurate
DOĞRU / HATASIZ

accuse
SUÇLAMAK

accused
1)SANIK 2)SUÇLAMAK

accustom
ALIŞTIRMAK

accustomed
ALIŞIK / ALIŞKIN

ache
AĞRI

achieve
ÜSTÜNDEN GELME / ERİŞMEK / BAŞARMAK

achievement
BAŞARI

acid
ASİT

acknowledge
DOĞRULAMAK

acquire
EDİNMEK

acquisition
EDİNME / İSTİMLAK / EL KOYMA

across
1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA

act
1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK

active
ETKİN / FAAL

actor
ERKEK OYUNCU

actress
KADIN OYUNCU

actual
GERÇEK

add
TOPLAMAK / EKLEMEK

addict
TİRYAKİ / MÜPTELA

address
ADRES

administration
İDARE

admiral
AMİRAL

admire
BEĞENMEK / HAYRAN OLMAK

admission
1)KABUL / İTİRAF 2)GİRİŞ

admit
1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK

Reklam