Some / Any (Biraz / Hiç)

İngilizce eğitimi alanında Türkiye'nin en zengin kaynağını sunan dersimizingilizce.com, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye hizmet sunuyor. Sitede Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık ve deneme sınavları, dünyanın en etkili kelime öğrenme sistemi olan wordpower ile her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor. Sitede ayrıca öğrenciler için ingilizce ödevler ve yardımcı kaynaklar var.
Some / Any (Biraz / Hiç)

SOME

Some, "biraz, birkaç" anlamında kullanılmaktadır ve hem sayılabilen, hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılabilir. Sayılabilen isimlerle birlikte kullanıldığında birkaç, sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise biraz anlamlarına gelir.

Some, sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman isimler çoğul olur. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise her zaman tekil olarak gelir. Birkaç istisna durum haricinde "some" her zaman "olumlu" cümlelerde kullanılır. Bu istisna durumlar aşağıda açıklanacaktır.  

 

Examples;

Aşağıdaki cümlelerde "some", sayılabilen isimlerle kullanılmaktadır ve isimler hep çoğul olarak görülmektedir.

- There are some children in front of your house. (Evinizin önünde birkaç çocuk var.)

- There are some flowers in a vase on his table. (Masanın üstünde vazo içerisinde birkaç çiçek var.)

- Her mother has some pairs of shoes. (Annesinin birkaç çift ayakkabısı var.)

- Some people called the police this morning. (Birkaç kişi bu sabah polisi aradılar.)

 

 

Aşağıdaki cümlelerde ise "some" sayılamayan isimlerle kullanılmıştır va tekil olarak düşünülmüştür.

- There is some water in the bottle. (Şişede biraz su var.)

- I have got some money in my purse. (Cüzdanımda biraz param var.)

- Dad is going to buy some sugar. (Babam biraz şeker  alacak.)

- He needs some medicine. (Biraz ilaca ihtiyacı var.)


► Some in Questions (Soru cümleleri)

Some kelimesi normalde olumlu cümlelerde kullanılır. Fakat bazı durumlarda soru cümlelerinde de kullanılabilir. Eğer soru cümlesini kuran kişi cevabın "evet" olacağını düşünüyor veya öyle bir cevap umuyorsa, soru cümlesinde some kullanılabilir.

- Have you got some coffee? (Biraz kahveniz var mı?)

- Dad, can you give me some money? (Baba bana biraz para verir misin?)


► Some in offer or requests (Teklif ve rica cümleleri)

Some ayrıca, rica veya teklif anlamı içeren soru cümlelerinde de kullanılır. Bu cümleler yapı olarak soru cümlesi olsa da, anlam olarak soru değil, rica veya teklif cümleleridir.

- Would you like some more orange juice? (Biraz daha portakal suyu alır mıydınız?)

- May I have some of your pens? (Kalemlerden birkaçını alabilir miyim?)


ANY

Any kelimesi hiç anlamında kullanılmaktadır ve hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılabilir. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında her zaman çoğul, sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise hep tekil olur. Any kelimesi yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

Examples;

- There aren't any students in the classroom. (Sınıfta hiç öğrenci yok.)

- Are there any cars in the garage? (Garajda hiç araba var mı?)

- Did he bring any friends to the party last week? (Geçen hafta partiye hiç arkadaş getirdi mi?)

- Doesn't your teacher have any books on this subject? (Bu konu hakkında hocanızın hiç kitabı yok mu?)

Yukarıdaki cümleler sayılabilen isimlerdir ve görüldüğü gibi hepsi çoğuldur.

 

- There isn't any jam in the fridge. (Buzdolabında hiç reçel yok.)

- Have you got any money in your purse? (Cüzdanında hiç para var mı?)

- Don't you eat any butter for breakfast? (Kahvaltıda hiç tereyağı yemez misin?)

Bu cümleler ise görüldüğü gibi sayılamayan isimlerdir ve hep tekil olarak kullanılmışlardır. 


► Any, if, weather 

Any kelimesi, yalnızca If  ve weather gibi bağlaçlarla birlikte kullanılırsa, olumlu cümlelerde kullanılabilir.

- I'm not sure if/weather there is any jam in the jar. (Kavanozda reçel olup olmadığından emin değilim.)

- I'll always help you if you have any problems. (Problemlerin olursa size daima yardımcı olacağım.)

Reklam